Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///dopingautoriteit/organisatie/raad-van-advies

Raad van Advies

De Dopingautoriteit kent een statutair verankerde Raad van Advies. De Raad bestaat uit zeven personen, die allen een specifieke belangengroep of een specifiek kennisgebied vertegenwoordigen. De Raad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar bijeen.

Samenstelling

  • Arnold Brons, namens de (VSG)
  • Hinkelien Schreuder, namens de
  • Francien Huurman, namens de Nederlandse sporters
  • Annemiek Horikx, namens de (KNMP)
  • Saskia Sterk, namens het
  • Manuela de Jong, namens de (KNMG)
  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
www.pillsbank.net

続きを読みます

www.pillsbank.net