Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///dopingcontroles/Dopingcontroles-overzicht

Dopingcontrole

Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het anti-dopingbeleid. In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Bij dopingcontroles worden urinemonsters, en in sommige gevallen bloedmonsters afgenomen. 

Urinecontrole

Bekijk hier hoe een urinecontrole verloopt. Meer

Bloedcontrole

Bekijk hier hoe een bloedcontrole verloopt. Meer

Whereabouts

Voor een goed antidopingbeleid is het van belang dopingcontroles uit te voeren tijdens wedstrijden (binnen wedstrijdverband), maar zeker ook buiten de wedstrijden om (buiten wedstrijdverband). Met buiten wedstrijdverband wordt bedoeld: tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie. Daarom moet een sporter die deel uitmaakt van de Testing Pool periodiek zijn of haar contact- en verblijfsgegevens aanleveren: de zogenaamde whereabouts. Meer

Analyses

Om na te gaan of een urine- of bloedmonster doping bevat worden verschillende analysetechnieken toegepast, zoals onderzoek naar de gevonden T/E-ratio en het samenstellen van een biomedisch paspoort. Meer

Rechten en plichten

Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sporter goed geïnformeerd is over zijn of haar rechten en plichten. Zo kan de sporter alles vragen met betrekking tot de dopingcontroleprocedure maar dient hij of zij ook altijd het dopingcontroleformulier en het aanwijzingsformulier te ondertekenen. Meer

Positief, wat nu?

De Dopingautoriteit communiceert een (mogelijke) dopingovertreding via een aangetekende brief. Wanneer dit jou is overkomen, is dit uiteraard zeer vervelend nieuws. Het is dan belangrijk dat je direct in actie komt. Dat je weet hoe de procedures verlopen en wat je mogelijkheden zijn. Want door de juiste stappen te zetten, kun je vaak een hoop bijkomende problemen voorkomen. Meer

Minderjarigen

Soms gelden voor minderjarigen extra verplichtingen. Ook in de sport zijn deze verschillen van belang. Er zijn grote getale minderjarigen die sport beoefenen in club- en/of verenigingsverband. De vraag is welke betekenis minderjarigheid heeft met betrekking tot doping? Komen hierbij extra rechten en plichten kijken in de relatie tussen minderjarigen en de strijd tegen doping? Meer

Dopingcontroles in België

Elk lid van een sportbond kan in principe gecontroleerd worden op doping. In Nederland wordt er echter het meest gecontroleerd op het hoogste niveau, hoewel steekproefsgewijs ook controles op lager niveau plaatsvinden. In België is dat anders. Daar wordt veel meer op lager niveau gecontroleerd. Meer

Dopingcontrolestation

Dopingcontroles binnen wedstrijdverband worden uitgevoerd in een speciaal ingericht dopingcontrolestation. Meestal bestaat het station uit een wachtruimte, een werkruimte en een aparte toiletruimte. Het station zal zo worden ingericht dat je voldoende privacy hebt. Dopingcontroles buiten wedstrijdverband worden uitgevoerd op een ter plekke geschikt geachte locatie, die je voldoende privacy biedt. Meer

Meldpunt Doping

Bij het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit kun je vertrouwelijk informatie geven over dopingovertredingen, zoals dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem. Meer

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Meer

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
http://www.ka4alka.com.ua/

https://medicaments-24.com

Этот интересный web-сайт , он описывает в статьях про Креатин олимп купить https://biceps-ua.com/olimp-creatine-xplode-500-g.html