Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/1024/

Een nieuwe mondiale anti-doping Code in 2007

27 April 2006

In 2003 hebben alle internationale sportfederaties, Olympische Comités en overheden hun steun uitgesproken voor de Wereld Anti-Doping Code. Deze Code markeerde de eerste keer dat de dopingregels wereldwijd geharmoniseerd werden in één document. Destijds is afgesproken dat de Code in 2007 geëvalueerd en eventueel veranderd zou worden. Dit evaluatieproces is nu in gang gezet. Een goede gelegenheid om bepaalde aspecten nogmaals tegen het licht te houden.

Deze week ontving het NeCeDo, net als alle belanghebbenden in de sportwereld, uitleg van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) over de wijze waarop het revisieproces gaat plaatsvinden. Het komt neer op een traject van anderhalf jaar, waarin drie consultatieronden zijn gepland om iedere belanghebbende of “stakeholder” zijn of haar zegje te laten doen. Deze commentaren worden iedere keer verwerkt door een interne projectgroep van WADA. Het is onduidelijk in hoeverre deze projectgroep ook alle commentaren openbaar gaat maken en wat de rol zal zijn van sporters, sportbonden, overheden en nationale anti-dopingorganisaties bij het verwerken van deze commentaren.

Inhoudelijk gezien omvat de Code de algemene regels over doping, variërend van de definitie van doping, de straffen, de kwaliteitsnormen rondom dopingcontroles en laboratoriumanalyses, en de eisen aan dopinggerelateerde voorlichting en onderzoek. De Code bevat 24 artikelen die al deze aspecten in algemene zin beschrijven, en de afgelopen jaren hebben deze soms tot interpretatieverschillen geleid. Zo heeft het CAS zich onlangs nog uitgesproken over een meningsverschil tussen de FIFA, de wereldvoetbalbond, en het WADA over de wijze waarop de Code verwerkt dient te worden in dopingreglementering.

Vele aspecten van de Code zijn belangrijk, maar wellicht het meest in het oog springende aspect is de dopinglijst. De criteria waaraan een stof of methode dient te voldoen om als doping gezien te worden zijn vastgelegd in de Code. Ondanks de tegenvoorstellen van onder andere de Nederlandse delegatie is destijds gekozen voor het includeren van de “spirit of sport” als mogelijk criterium om een stof als doping te zien, naast de aspecten van prestatiebevordering en gezondheidsschade. Het jaar 2007 is ook het moment om voldoende medestanders te mobiliseren om het slecht te definiëren “spirit of sport”-criterium een minder belangrijke rol te laten spelen in de dopingpraktijk.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
https://pills24.com.ua

http://medicaments-24.com

http://steroid-pharm.com