Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/1025/

Zuurstoftenten ter discussie

18 May 2006

Recentelijk heeft het WADA besloten alle ‘stakeholders’ de vraag voor te leggen of zuurstoftenten een plek op de dopinglijst van 2007 verdienen. Het gebruik van zuurstoftenten om de aanmaak van rode bloedlichaampjes te bevorderen, en daarmee het uithoudingsvermogen te verhogen, is omstreden. Voorstanders zeggen dat het een natuurlijke trainingsmethode is vergelijkbaar met trainen op grote hoogte. Tegenstanders stellen dat het vergelijkbaar is met het gebruik van EPO, dat al wel op de dopinglijst staat.

Op voorstel van de WADA Lijst Commissie stelt WADA, na uitgebreide consultatie van vele belanghebbenden (zogeheten ‘stakeholders’), elk jaar de nieuwe dopinglijst vast. Om te bepalen of een bepaalde stof of methode op de dopinglijst geplaatst dient te worden, hanteert de Lijst Commissie drie criteria, te weten:

1) mogelijk prestatiebevorderend
2) mogelijk schadelijk voor de gezondheid
3) in strijd met de geest van de sport

Wanneer er aan twee van de drie criteria wordt voldaan, kan besloten worden een bepaalde stof of methode op de dopinglijst te plaatsen.

Middels het gebruik van zuurstoftenten wordt kunstmatig de situatie nagebootst, die zich ook voordoet bij verblijf op grote hoogte. Hoe hoger je bijvoorbeeld in de bergen komt, des te ijler de lucht (minder zuurstof in de lucht). Dit vormt voor het menselijk lichaam een natuurlijk prikkel om meer rode bloedlichaampjes aan te maken. Deze grotere hoeveelheid rode bloedlichaampjes zorgt ervoor dat er ondanks de ijle lucht voldoende zuurstof van de longen naar de spieren kan worden gebracht. De grotere hoeveelheid rode bloedlichaampjes zorgt er simpelweg voor dat er meer zuurstof door het bloed vervoerd kan worden. In een zuurstoftent, wordt kunstmatig een lage druk gecreëerd (vandaar ook wel gesproken wordt over een lage druktent) om een vergelijkbare situatie te creëren. Maar is daarmee een zuurstoftent prestatiebevorderend? en dient het op de dopinglijst geplaatst te worden?

Prestatiebevorderend?
Naar de mening van de wetenschappers van het WADA kunnen kunstmatig gecreëerde lage druksituaties leiden tot een aanzienlijke verbetering van de sportprestatie, door dat de lichaamseigen EPO productie wordt gestimuleerd, het aantal rode bloedcellen toeneemt en er meer zuurstof in het bloed vervoerd kan worden. Andere vooraanstaande wetenschappers plaatsen daar echter grote vraagtekens bij. Zij stellen dat het merendeel van de wetenschappelijk onderzoeken naar de effecten van zuurstoftenten, een negatief resultaat laat zien. Zo varieert de verandering van het lichaamseigen EPO niveau bij verblijf op 3.000 meter hoogte van een toename van 400% tot een afname van 40% (Ri-Li, Witkowski et al. 2002). Het effect blijkt sterk af te hangen van de duur en intensiteit van gebruik alsook van de genetische factoren van de sporter (Jedlickova, Stockton et al. 2003). Gezien de onzekere effecten van lage drukomgevingen, kan het beter vergeleken worden met een trainingsmethode dan met een medicijn als EPO. Een medicijn levert altijd gegarandeerd het effect op.

Schadelijk voor de gezondheid?
Naar de mening van de wetenschappers van het WADA leidt het gebruik van zuurstoftenten, onder goede medische supervisie en bij mild gebruik, niet tot daadwerkelijke gezondheidsrisico’s. Deze mening wordt alom gedeeld. Sommige wetenschappers stellen zelfs dat er meer sporters zijn die serieuze gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van het drinken van water, dan door het gebruik van zuurstoftenten (Levine & Thompson 2005).

In strijd met de geest van de sport?
Naar de mening van de ethici van WADA dient het gebruik van kunstmatige gecreëerde lage druk omstandigheden, beschouwd te worden als zijnde in strijd met de geest van de sport. Met name de passiviteit van deze technologie laten zij hierbij zwaar meewegen. Een sporter hoeft alleen maar in een tent te gaan liggen, een knopje om te draaien en klaar. Deze mening wordt echter tegengesproken door andere vooraanstaande ethici. Zij stellen dat zuurstoftenten een middel is om goed te herstellen vergelijkbaar met goede voeding, goede nachtrust en een massagebehandeling. Zo hebben ook veel topsporters ter voorbereiding op het warme weer tijdens de Olympische Spelen in Athene, getraind onder extreem warme condities. Een volstrekt vergelijkbare situatie waar niemand kanttekeningen bij plaatst. Bovendien, stellen zij, is het effect van een kunstmatig gecreëerde lage druk omgeving identiek aan die van het verblijf op grote hoogte. Ook bij het verblijf op grote hoogte plaats niemand kanttekeningen.

Afgezien van de praktische problemen ten aanzien toezicht op naleving van een mogelijk verbod op het gebruik van zuurstoftenten, bestaan er bij de Nederlandse dopingorganisaties principiële bezwaren tegen het plaatsen voor zuurstoftenten op de dopinglijst. Als criteria om een stof of methode op de dopinglijst te plaatsen, wordt veel meer waarde gehecht aan het criterium van prestatiebevordering en gezondheidsschade dan aan een mogelijk conflict met de geest van de sport. Aangezien het gebruik van zuurstoftenten niet leidt tot onoverkomelijke gezondheidsschade, behoort het niet thuis op de dopinglijst.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
https://steroid-pharm.com

www.steroid-pharm.com

обращайтесь canadianpharmlist.com