Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/844/

Dispensatieregeling: voor sportbonden laatste etappe Code implementatie

10 August 2003

Sinds einde vorig jaar toen de Nederlandse sport middels een besluit door de Algemene Vergadering NOC*NSF de World Anti-Doping Code accepteerde, is er door de sportbonden veel werk verzet. Geen bestuurs- of ledenvergadering ging voorbij zonder dat doping op de agenda stond. Zo werden nieuwe reglementen aangenomen, doelgroepen voor dopingcontroles geformuleerd en actuele dopinglijsten vastgesteld. Dit alles om het Nederlandse anti-dopingbeleid in overeenstemming te brengen met alle bepalingen uit de Code. De invoering van een nationale dispensatieregeling onder de naam: “Geneesmiddelen Dispensatie Sporter” vormt het laatste onderdeel van de implementatie van de Code in de Nederlandse sport. Een horde die de sportbonden voor 1 oktober aanstaande dienen te nemen.

Tijdens de World Conference on Doping in Kopenhagen is vorig jaar maart de Wereld Anti-Doping Code, kortweg de Code, aangenomen. Vertegenwoordigers uit de sport en de overheden hebben ingestemd met één document als vertrekpunt voor elk anti-dopingbeleid, ongeacht de tak van sport of het land van herkomst. Als gevolg van de implementatie van de Code wordt een groot aantal facetten van het Nederlands anti-dopingbeleid herzien dan wel aangepast. Zo ook de dispensatieregeling voor het gebruik van geneesmiddelen met een dopinggeduide stof. Sporters die voor therapeutische doeleinden een geneesmiddel moeten gebruiken dat een dopinggeduide stof bevat, dienen hiertoe een gespecificeerd dispensatieverzoek in te dienen. Vervolgens zal een commissie van deskundigen moeten beoordelen a) of een sporter daadwerkelijke betreffend geneesmiddel nodig heeft, b) of een alternatief voorhanden is waarin geen dopinggeduide stof zit en c) of het gebruik van betreffend middel geen additioneel sportief prestatievoordeel oplevert. Om dit proces in goede banen te leiden heeft het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) een internationale standaard uitgevaardigd die verplicht is voor alle partijen die de Code hebben ondertekend. Deze standaard stelt ook vereisten qua onafhankelijkheid, deskundigheid en ervaring aan de leden en de samenstelling van de commissie van deskundigen die de beoordeling ter hand neemt.

Nationaal en internationaal
Sporters die op internationaal niveau actief zijn, dus topsporters en jeugdige sporters die door hun sportbond worden afgevaardigd naar internationale wedstrijden en op het hoogste niveau presteren (sporters met een A of B topsportstatus, Jong Oranje sporters, sporters uit nationale (jeugd)bondsselecties en commerciële topploegen), moeten een dispensatie aanvragen bij de dispensatiecommissie van de Internationale Federatie (IF).

Sporters die op nationaal niveau actief zijn, dus sporters en jeugdige sporters die deelnemen aan nationale competities en Nederlandse (Open) Kampioenschappen op het hoogste niveau binnen die tak van sport (sporters uit selecties van verengingen en clubs die op het hoogste niveau uitkomen, sporters uit regionale en landelijke bondsselecties), moeten dispensatie aanvragen bij de GDS-Commissie.

Dispensatieregeling in Nederland
Onder de naam “Geneesmiddelen Dispensatie Sporter” (GDS), hebben het Ministerie van VWS, NOC*NSF, DoCoNed, de NOC*NSF Atletencommissie en het NeCeDo hard gewerkt aan een nationale regeling voor de afhandeling van dispensatieverzoeken.

Ten behoeve van de kwaliteit en eenvoud is daarbij gekozen voor één centrale pool van deskundigen. Deze pool bestaat uit de volgende personen: Frits Kessel, Leo Heere, Ed Hendriks, Edwin Goedhart, Hans Keizer, Marjon van Eijsden-Besseling, Hans Vorsteveld, Huib Plemper (allen sportarts), Hans in ’t Veen (longarts) en Jan Hoogsteen (sportcardioloog). Uit deze pool van deskundigen worden vijfkoppige “Geneesmiddelen Dispensatie Sporter - Commissie” (kortweg GDS-Commissie) voor de bonden samengesteld. In verband met de onafhankelijkheid van de commissieleden zijn ze ingedeeld in twee groepen. Eén groep onder voorzitterschap van Frits Kessel (zie ook GDS-Commissie “Kessel”) en één groep onder voorzitterschap van Ed Hendriks (zie ook GDS-Commissie “Hendriks”). In het bijgaand bondenoverzicht kunt u zien welke bond welke GDS-Commissie krijgt toebedeeld. De sportbonden hebben tot 1 oktober aanstaande de tijd om hun GDS-Commissie te benoemen.

De GDS-Commissie zal centraal worden ondersteund door het “Geneesmiddelen Dispensatie Sporter – Secretariaat” (kortweg GDS-Secretariaat). Dit secretariaat zal de leden van de GDS-Commissie ondersteunen en ondermeer zorgdragen voor verzending van besluiten van de commissie aan sporters, nationale en internationale federaties, DoCoNed en WADA. Het NeCeDo zal zorgdragen voor de bemanning van het GDS-Secretariaat. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat er voor de sporters één loket wordt gecreëerd waar ze hun dispensatieverzoeken kunnen indienen, namelijk het nationale GDS-Secretariaat. Sportbonden worden niet belast met de verdere afhandeling van dispensatieverzoeken.

Juridische verankering
Ten behoeve van de correcte afhandeling van dispensatieverzoeken heeft WADA een internationale standaard opgesteld, de “International Standard for Therapuetic Use Exemptions”. Op basis van deze standaard heeft het NeCeDo een “dispensatiebijlage” opgesteld. Deze bijlage maakt onderdeel uit van het dopingreglement in zijn geheel. Hierdoor verkrijgt de afhandeling van dispensatieverzoeken de benodigde juridische verankering. De dispensatiebijlage (versie 6.0) kunt u hier downloaden. Voor 1 oktober aanstaande dient de dispensatiebijlage van kracht te worden bij de sportbonden.

Voorlichting aan de sporters
Om sporters goed voor te lichten over de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter regeling heeft het NeCeDo een speciale
sectie “dispensatieverzoeken” in geruimd op zijn website, informatie opgenomen in de nieuwe dopingwaaier en zal er een speciale folder worden verspreid. Na 1 oktober kunnen sporters op de website van het NeCeDo de formulieren voor het aanvragen van een dispensatieverzoek downloaden als ook digitaal versturen. Voor vragen over doping, zo ook over dispensaties, kunnen sporters op werkdagen terecht op de Doping Infolijn van het NeCeDo: 0900 2001 000 (€ 0,10 p/m).

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
купить станозолол

http://ka4alka.com.ua

http://steroid-pharm.com