Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/846/

Sport en overheid voor invoering mondiale anti-doping code

5 March 2003

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) heeft met succes haar wereldcongres afgerond met de formele vaststelling van de World Anti-Doping Code. Een mondiale anti-doping code om te komen tot één dopinglijst, vergelijkbare sancties en dezelfde procedures voor alle sporten in alle landen. Als afsluiting van een uitvoerig consultatieproces hebben overheden, sportorganisaties en nationale anti-dopingorganisaties zich uitgesproken vóór invoering van de code. Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) pleit voor een integrale invoering.

Om te komen tot een geharmoniseerd anti-doping beleid heeft het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) een mondiale code ontwikkeld. In de veelomvattende code, waarvan de eerste concepten het daglicht zagen tijdens het Harmonisatiecongres op Papendal in april 2002, wordt ondermeer aandacht besteed aan de definitie van doping, sancties, de dopinglijst, controles, voorlichting, onderzoek en laboratoriumanalyses. Na het commentaar verwerkt te hebben op twee eerdere conceptversies, presenteerde het WADA de derde en definitieve versie tijdens de World Conference on Doping in Sport in Kopenhagen.

Overheden, sport, sporters en nationale anti-doping organisaties waren uitgenodigd voor het wereldcongres om zich uit te spreken over de mondiale anti-doping code. Namens Nederland waren het NeCeDo, Dopingcontrole Nederland (DoCoNed), het ministerie van VWS, NOC*NSF en de NOC*NSF Atletencommissie afgereisd naar Kopenhagen. De Nederlandse organisaties vroegen nadrukkelijk aandacht voor: duidelijke criteria voor het opstellen van de dopinglijst, bijzondere omstandigheden bij het vaststellen van sancties, voorlichting, strafbaarstelling van bezit en de vertegenwoordiging van topsporters bij besluitvorming.

Met de World Anti-Doping Code krijgen (top)sporters te maken met dezelfde dopinglijst, vergelijkbare sancties en dezelfde dopingcontroleprocedure ongeacht hun tak van sport of nationaliteit. Met duidelijke richtlijnen voor de afgifte van medische attesten, het uitvoeren van gerichte dopingcontroles (targetcontroles) en een betere afstemming van de inzet ervan, betekent de mondiale code tevens een belangrijke impuls voor het Nederlandse anti-dopingbeleid.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelt de mondiale anti-doping code als voorwaarde voor deelname aan de Olympische Spelen in Athene 2004. Om invoering van alle bepalingen zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, de Nederlandse sport maximaal voor te bereiden en te laten profiteren van de mondiale anti-dopingcode, pleit het NeCeDo voor integrale invoering.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
kokun.net

here

https://pills24.com.ua