Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/859/

Jan Loorbach nieuwe voorzitter Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken

23 April 2001

Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) heeft een nieuwe voorzitter, mr. J.D. Loorbach. Hij neemt het voorzitterschap over van prof. dr. Tj. B. van Wimersma Greidanus.

Mr. Jan Loorbach was de chef van het Team de Mission van de succesvolle Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen van Sydney 2000. Als actief topsporter maakte hij in de jaren zeventig furore als basketballer. De heer Loorbach is als jurist werkzaam bij het kantoor Nauta Dutilh. Hij is geen vreemde voor het NeCeDo. Reeds in een eerder stadium maakte hij deel uit van het NeCeDo-bestuur als vertegenwoordiger van NOC*NSF.

De Utrechtse hoogleraar endocrinologie Van Wimersma Greidanus was sinds de oprichting in 1989 voorzitter van het NeCeDo. Na 12 jaar antidopingbeleid draagt hij nu de voorzittershamer over.

Dr. G.P.H. Hermans heeft eveneens zijn functie als penningmeester van het bestuur neergelegd. Ook hij was sinds de oprichting bestuurslid van het NeCeDo. Zowel hij als de heer Van Wimersma Greidanus waren statutair aftredend en daarmee niet herkiesbaar.

Op voordracht van NOC*NSF is tevens de heer F. Brink tot het bestuur van het NeCeDo toegetreden. De heer Brink is bestuurslid van NOC*NSF. Hij is benoemd in de vacature die is ontstaan door het tussentijds terugtreden van mevrouw C.J. van Willigen-van Norden.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
learn more

more information canadianpharmlist.com

https://pillsbank.net