Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/863/

Nederland voldoet aan de eisen Raad van Europa

15 May 2001

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Margot Vliegenthart heeft recentelijk het rapport “Anti-doping policy in the Netherlands; a report on compliance with the Anti-Doping Convention of the Council of Europe by the Netherlands” in ontvangst genomen.

In betreffend rapport, dat op verzoek van het Ministerie van VWS is
opgesteld door het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo),
wordt verslag gedaan van het Nederlands antidopingbeleid, bekeken vanuit de
Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa. Op basis van het rapport wordt
geconcludeerd dat het Nederlandse antidopingbeleid voldoet aan de in de
Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa gestelde eisen.

In 1994 ratificeerde de Nederlandse overheid de Anti-Doping Conventie van de
Raad van Europa. Deze conventie omvat een aantal artikelen, waaraan een
overheid moet voldoen. Tevens worden er maatregelen genoemd die een overheid
moet nemen in de “strijd tegen doping”.

Mede dankzij het door de huidige staatssecretaris, mevr. Vliegenthart
geïntensiveerde antidopingbeleid van de Nederlandse overheid, voldoet
Nederland thans aan de in de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa
gestelde vereisten. Met respect voor de autonomie van de Nederlandse sport
en sportbonden, heeft de Nederlandse overheid middels een
voorwaardenstellend en voorwaardenscheppend beleid een krachtig impuls
gegeven aan het nationale antidopingbeleid. Zo beschikt thans elke
Nederlandse sportbond over een dopingreglement, worden zij gehouden aan het
adequaat informeren van hun (top)sporters alsmede het verrichten van een
adequate hoeveelheid controles. Met de recente wijziging van de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening, wordt bovendien een wettelijke basis gecreëerd
voor een verdere intensivering van de aanpak van de illegale handel in
dopinggeduide middelen.

In het rapport “Anti-doping policy in the Netherlands; a report on
compliance with the Anti-Doping Convention of the Council of Europe by the
Netherlands” wordt het Nederlandse antidopingbeleid bekeken vanuit de
diverse artikelen van de Conventie . Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan
maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen ten aanzien van:

· het doel van de overeenkomst
· coördinatie op binnenlands niveau
· maatregelen ter beperking van de beschikbaarheid en het gebruik van
verboden dopingmiddelen en dopingmethoden
· laboratoria
· educatie
· samenwerking met sportorganisaties inzake door hen te nemen middelen
· internationale samenwerking
· verstrekking van informatie

Het rapport “Anti-doping policy in the Netherlands; a report on compliance
with the Anti-Doping Convention of the Council of Europe by the Netherlands”
is verkrijgbaar bij het NeCeDo door overmaking van ƒ 25,- op rekeningnummer
53 66 41 692 onder vermelding van bestelnummer 126, ten name van NeCeDo,
Capelle aan den IJssel.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
pillsbank.net

rezeptfrei-viagra.com/

steroid-pharm.com/turanabol.html