Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/870/

Nieuw standaard Dopingreglement

3 July 2001

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht van de Nederlandse sportbonden dat zij een actief antidopingbeleid voeren. Onderdeel daarvan is het beschikken over een actueel en deugdelijk dopingreglement.

Vrijwel alle bonden beschikken op dit moment over een dopingreglement. Dit is echter niet voldoende. Er doen zich immers voortdurend ontwikkelingen voor op het gebied van doping en ook het recht is altijd in beweging. Dopingreglementen dienen dan ook regelmatig te worden geactualiseerd. Dit is in het belang van de bond en de sporters en ook van belang voor de subsidietoewijzing door het Ministerie.

Om de Nederlandse sportbonden behulpzaam te zijn bij het actueel houden van hun dopingreglementering beschikt het NeCeDo over een concept-dopingreglement. De vorige versie, nummer 6 (maart 2000), is volledig herzien en vernieuwd. De aanpassingen betreffen:

  • de bevoegdheidsverdeling inzake dopingcontroles;
  • de begripsbepalingen;
  • de aanwijzing ter dopingcontrole (zowel binnen als buiten wedstrijdverband);
  • de afhandeling van de uitslagen uit dopingcontroles;
  • de tuchtrechtelijke behandeling;
  • de sancties.
Op deze pagina treft u het nieuwe standaard concept-dopingreglement, versie 7. Indien u van dit reglement gebruik wilt maken, click dan [hier] om het te downloaden.

NB. Het bestand is een zip-bestand en u dient dit derhalve eerst te ‘unzippen’ met een programma als Winzip. Daarna kunt u het bestand lezen met Microsoft Word.
  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
avanfil

Vimaks sans ordonnance

learn more