Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/872/

WADA gaat laboratoria financieel ondersteunen voor de detectie van EPO

6 July 2001

Het team van Independent Observers bestond uit onafhankelijke personen die specifieke expertise bezitten op terreinen als dopingcontroles, laboratoriumanalyse, resultaatmanagement en juridische aspecten van doping. Het doel van deze Independent Observers was om het hele proces rond de dopingcontroles te observeren en daarover te rapporteren. Dit om de hele gang van zaken rond de controles zo transparant mogelijk te laten zijn en om aldus de positie van de sporters te beschermen. Of, zoals in het rapport beschreven wordt: 'de onafhankelijke waarnemers fungeerden als de ogen en oren van de wereld met betrekking tot alle aspecten van het dopingcontroleproces zowel voor als tijdens de Spelen'.

Nog nooit eerder zijn er tijdens en voor de Olympische spelen zoveel controles uitgevoerd.
In totaal zijn er 2846 dopingcontroles uitgevoerd tussen 2 september (de opening van het Olympisch Dorp) en 1 oktober 2001. Er werden 404 out-of-competition controles (controles buiten wedstrijdverband) uitgevoerd, waarvan elf bij Nederlandse sporters.
Voor het eerst was er ook sprake van bloedtesten, met name om EPO op te sporen. Dat waren er in totaal 307 verdeeld over 7 takken van sport.

In het rapport worden 24 aanbevelingen gedaan aan het IOC waarvan hieronder de meest in het oog springende genoemd worden:

  • Er dienen meer teamsporters te worden gecontroleerd tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast moet het zo zijn dat er ook meer dient te worden gecontroleerd in eerdere fases van de competitie, dus niet alleen in finales en dergelijke. Doel moet zijn dat ongeveer 25 tot 30 procent van alle deelnemers gecontroleerd zal worden.
  • Er moet een verscherping komen van de reglementering rondom het gebruik van Beta 2 agonisten (anti astma medicijnen). Deze moet er met name op gericht zijn, na te gaan of het gebruik van dergelijke medicijnen wel echt noodzakelijk is.
  • Overigens is deze aanbeveling inmiddels al ter harte genomen en zullen er strengere maatregelen gelden tijdens de Olympische Winterspelen in Salt Lake City 2002.
  • De Medische Commissie van het IOC moet nader onderzoek verrichten naar de medicijnen en supplementen zoals die door sporters worden genoemd bij een dopingcontrole. Dit is van belang met het oog op een mogelijke herziening van de dopinglijst alsmede in verband met een verbetering van de voorlichting.
Het ligt in de bedoeling dat een dergelijk team van onafhankelijk waarnemers vaker zal optreden, niet alleen tijdens Olympische Zomer- en Winterspelen maar ook bij andere grote sportevenementen.

Meer informatie over de WADA vindt u op de website, waar overigens ook de volledige tekst van dit rapport is te downloaden.
  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
http://pillsbank.net

look on www.rezeptfrei-viagra.com

viagra-on.com