Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/883/

Medisch attest géén vrijbrief voor gebruik van dopinggeduide stoffen

14 September 2001

Een medisch attest is een geschreven verklaring van een arts waarin deze verklaard dat een sporter op medische gronden een geneesmiddel gebruikt, dat dopinggeduide stoffen bevat. Zo’n attest is echter alleen toegestaan indien dit reglementair is vastgelegd en is dus slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Een medisch attest is géén vrijbrief voor het gebruik van stoffen die op de meest recente IOC-dopinglijst (1 september 2001) voorkomen.

Een attest geeft de sporter het recht op medische gronden een dopinggeduide stof te gebruiken. Reglementair mag dat echter alleen in geval van astma en suikerziekte. Het is een misvatting dat het gebruik van dopinggeduide stoffen met een medisch attest altijd is toegestaan! Vrijwel alle stoffen die op de op de dopinglijst voorkomen, blijven dus te allen tijde verboden, ook met een medisch attest.
In uitzonderlijke gevallen, en alléén als dit in het dopingreglement van de bond beschreven staat (de zogenaamde dispensatieregeling), kan een medische attest voor het gebruik van andere geneesmiddelen met dopinggeduide stoffen dan voor astma en suikerziekte uitgeschreven worden. In het geval van een positieve screening van het urinemonster wordt het attest nader door de bond bestudeerd. Is deze verklaring op terechte gronden afgegeven, dan zal het A-monster niet als positief worden bestempeld. Op de komende Olympische Winterspelen in Salt Lake City dienen de deelnemende sporters de medische verklaring voor het gebruik van ß2-agonisten, vooraf voor te leggen aan een onafhankelijk medische commissie.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
www.viagra-on.com

https://viagra-on.com

220km.com.ua/