Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/884/

Privacyaspecten in dopingvraagstuk onderbelicht

24 September 2001

Voorafgaand, tijdens en na afloop van de dopingcontrole worden diverse persoonsgegevens van sporters verzameld. De privacy en de persoonsgegevens zijn (grond)wettelijk beschermd. Echter, dit relevante onderwerp in het dopingvraagstuk krijgt niet de aandacht die ze verdient. De bonden zullen ter waarborging van de privacy en ter bescherming van de belangen van de sporters maatregelen moeten nemen op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is het opvragen en opslaan van medische attesten.

Alle bonden zijn tegenwoordig wel op de hoogte van de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen in het kader van het antidopingbeleid. Daarnaast geven zij inmiddels ook steeds meer invulling aan dit beleid. Een aspect dat daarbij nog onderbelicht blijft, maar wel heel belangrijk is, is het privacyaspect. Hierbij wordt niet gedoeld op de privacy tijdens de dopingcontrole, maar op de privacy bij het verzamelen van gegevens uit doktersverklaringen en uit de analyses van de urinemonsters.

Persoonsgegevens
Gegevens die te herleiden zijn tot een bepaalde persoon worden persoonsgegevens genoemd. Bij doktersverklaringen gaat het ook nog eens om de zogenaamde ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens die van medische aard zijn. De grondwet beschermt de privacy en daarnaast bestaat er een wettelijke regeling voor de (bescherming van) persoonsgegevens. Dit betekent dat bij de inzet en uitvoering dopingcontroles zowel de sportbond als de dopingcontrole uitvoerende organisatie moeten voldoen aan bepaalde vereisten en verplichtingen.

Daarom is het van belang dat, voor wat betreft het dopingreglement, onderscheid bestaat tussen analyseresultaten en medische attesten. Bij analyseresultaten gaat het om uitslagen van dopingcontroles die gecommuniceerd moeten worden naar verschillende partijen. Bij medische attesten gaat het om het gebruik van stoffen waarbij het reglement aangeeft dat dit met een doktersverklaring is toegestaan. Vaak bestaat echter de misvatting dat gebruik van doping met een verklaring van de behandelend arts altijd is toegestaan. Dit is dus niet het geval.

Terughoudend
De bonden moeten zich daarom terughoudend opstellen als het gaat om het verlenen, het gebruik en het (laten) tonen van medische attesten. Het gaat voornamelijk om gevoelige persoonsgegevens waarmee de bond extra zorgvuldig moet omgaan. Medische gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden opgeslagen. Deze gegevens moeten niet automatisch bij artsen worden opgevraagd, maar alleen als er een reden voor is. Hetzelfde geldt als de dopingcontrole uitvoerende organisatie naar die medische informatie gaat vragen.

Doktersverklaringen zijn in principe puur een reglementaire kwestie tussen de bond en de sporter. In die gevallen waar inderdaad een medisch attest is vereist, dient de bond dit op te vragen en op een centraal punt goed op te bergen. De bond moet hiervoor ook een centrale verantwoordelijke persoon aanwijzen, bijvoorbeeld de bondsarts of de bondsdirecteur, en moet dit kenbaar maken naar de leden. Sporters moeten medische attesten slechts tonen in noodzakelijke gevallen en dus niet vanzelfsprekend als onderdeel van de dopingcontrole.

Conclusie
Het is dus zaak dat de bonden zich op de hoogte stellen van hun verplichtingen op het gebied van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van hun sporters. Voor advisering en ondersteuning hieromtrent kunt u contact opnemen met het NeCeDo.

Dit artikel is reeds eerder gepubliceerd in de Receptor (september 2001), nieuwsbrief van het NeCeDo.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
www.steroid-pharm.com

steroid-pharm.com

www.pillsbank.org