Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/888/

Startverbod voor Shepel door SAFE-gezondheidscontrole

12 November 2001

De Russische schaatser Dimitri Shepel, Europees kampioen allround 2001, werd het afgelopen weekend uitgesloten van deelname aan de World-Cup wedstrijden in Berlijn vanwege “afwijkingen in zijn bloedwaarden”. Deze uitsluiting is een gevolg van de nieuwe regels van de International Skating Union (ISU) aangaande SAFE-controles, een nieuw soort gezondheidscontrole. SAFE staat voor Safe And Fair Events.

De SAFE-gezondheidscontroles zijn gebaseerd op het hemoglobinegehalte (Hb) in het bloed. Tot vorig jaar gebruikte de ISU de hematocrietwaarde (Hct) als maat voor de zuurstoftransportcapaciteit van het bloed. Het Hb is echter een directere maat hiervoor. Bovendien meet het apparaat dat voor de bloedanalyse wordt gebruikt (de Advia 120) direct het Hb, en berekent het de Hct. De ISU hanteert een grens van 18,0 gram per deciliter bloed voor mannen, waarboven onverbiddelijk uitsluiting volgt. Shepel oversteeg deze waarde en zal pas weer mogen starten als de ISU officieel heeft vastgesteld dat zijn Hb-waarde weer gezakt is.

De aanduiding Safe And Fair Events geeft precies aan waarom de controles zijn ingevoerd: om veilige, eerlijke competitie na te streven. Het zijn geen dopingcontroles. SAFE-controles zijn het best te vergelijken met gezondheidscontroles zoals die eerder zijn ingevoerd door de Union Cycliste Internationale (UCI, de internationale wielrenbond) en de Fédération Internationale de Ski (FIS, de internationale skibond). Het gebruik van bepaalde dopinggeduide middelen, zoals EPO, NESP, alternatieve rode bloedcellen en kunstmatige zuurstofdragers kan leiden tot uitsluiting van wedstrijddeelname op basis van een SAFE-controle.

De ISU had reeds voor aanvang van het huidige seizoen bekend gemaakt geen nadere mededelingen te zullen doen indien een schaatser een startverbod zou krijgen op grond van het SAFE programma. Het wordt aan de betreffende schaatser of diens begeleiders overgelaten om hier nadere mededelingen over te doen.

SAFE-gezondheidscontroles zijn in eerste instantie gebaseerd op grenswaarden in het hemoglobine. Een tweede factor is de snelheid van de aanmaak van rode bloedcellen. Indien een mannelijke schaatser een Hb-gehalte hoger dan 18,0 gram per deciliter bloed heeft (bij vrouwen ligt de grens op 17,0 g/dl) dan krijgt hij direct een startverbod. Bij een Hb-waarde tussen de 17,0 en 18,0 g/dl (bij vrouwen tussen de 16,0 en 17,0 g/dl) wordt gekeken naar de tweede factor. Hierbij wordt bepaald of de aanmaak van rode bloedcellen abnormaal hoog is of dat deze aanmaak meer dan 50% afwijkend is van eerdere bloedtesten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de schaatser alsnog uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Welke bloedwaarden exact worden gebruikt bij de tweede factor om een “abnormale” aanmaak van rode bloedcellen vast te stellen heeft de ISU niet openbaar gemaakt om eventuele manipulatie van deze waarden te voorkomen. Een laatste mogelijkheid is dat de schaatser een Hb-gehalte heeft dat lager is dan 17,0 g/dl (voor vrouwen: 16,0 g/dl). In dit geval mag de schaatser zonder meer starten. In alle verdachte gevallen (een verhoogd Hb en/of een abnormale aanmaak van rode bloedcellen) volgt nader onderzoek.
In een schema ziet dit er als volgt uit:

S.A.F.E. test programma

1e Niveau:
Hemoglobine

: hoger dan of gelijk aan 18,0 g/dl
: hoger dan of gelijk aan 17,0 g/dl

: hoger dan 17,0 en lager dan 18,0 g/dl

: hoger dan 16,0 en lager dan 17,0 g/dl

: lager dan of gelijk aan 17,0 g/dl

: lager dan of gelijk aan 16,0 g/dl

2e Niveau:
Snelheid van aanmaak rode bloedcellen
Niet van toepassing Abnormaal of Meer dan 50% afwijking in vergelijking met vorige testen Normaal en Minder dan 50% afwijking in vergelijking met vorige testen
Abnormaal of Meer dan 50% afwijking in vergelijking met vorige testen Normaal en Minder dan 50% afwijking in vergelijking met vorige testen
Categorie: E D C B A
Deelname wedstrijden Nee Nee Ja
Ja Ja
Nader onderzoek Ja Ja Ja Ja Nee

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
https://www.viagra-on.com/

http://viagra-on.com

www.pharmacy24.com.ua