Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/892/

In de ban van genetische doping

18 December 2001

In aansluiting op de vele discussies over genetische manipulatie van gewassen, dieren en patiënten, dient ook de sportwereld rekening te houden met de snel voortschrijdende inzichten op dit gebied. Het toepassingsgebied van genetische manipulatie in de geneeskunde wordt steeds groter en het verleden heeft geleerd dat experimentele geneesmiddelen soms razendsnel hun weg vinden naar het (illegale) dopingcircuit. Deze mogelijke vorm van doping lijkt vooralsnog een probleem van de toekomst, aangezien het sleutelen aan de menselijke genetische structuur momenteel volstrekt oncontroleerbaar, en daarmee met recht levensgevaarlijk, is.

Genetische manipulatie in brede zin kan gezien worden als een techniek om een deel van de erfelijke eigenschappen van het ene organisme op een ander over te brengen. In die zin is de gewone voortplanting ook te zien als een vorm van genetische manipulatie. Dat deze methode zeer succesvol kan zijn in de sport blijkt wel uit het feit dat de ouders van vele wereldtoppers zelf ook goede sporters zijn geweest. De “kampioenengenen” zijn hierbij door het toeval samen gekomen en er zijn dan ook weinig mensen die hier ethische bezwaren tegen hebben. Dit wordt anders wanneer bij het manipuleren doelbewust de genetische structuur wordt veranderd. We spreken dan van “genetic engineering” of genetische modificatie.

In de medische wereld wordt het doelbewust sleutelen aan de genetische structuur gezien als een medicijn met vele mogelijkheden. Door middel van genetische therapie kunnen kankercellen effectief aangevallen worden en kan bij bepaalde ziektes het lichaam zelf aangezet worden tot de aanmaak van medicijnen. Een voorbeeld van deze laatste mogelijkheid is het “aanzetten” van het gen dat de aanmaak van erytropoëtine (EPO) stuurt. Een ander voorbeeld is het sleutelen aan het gen dat de concentratie van insuline-achtig groeifactor 1 (IGF-1) regelt, en zo de groeihormoonspiegel in het lichaam beïnvloedt.

Deze drie hormonen zijn alle ook dopinggeduide stoffen en dus zullen kwaadwillende sporters of hun begeleiders de laatste ontwikkelingen op het gebied van genetische therapie ook met grote interesse volgen. Dit geldt waarschijnlijk in dezelfde mate voor de mogelijkheden om de spierdoorbloeding te verhogen, de spiermassa te vergroten of de vetmassa te verkleinen. Op dit moment is het nog levensgevaarlijk om te experimenteren met genetische modificatie omdat de gevolgen ook voor experts niet te voorzien zijn. Maar de dag dat gentherapie effectief kan worden ingezet komt steeds dichterbij. De schattingen hiervoor lopen uiteen van tien tot twintig jaar, maar gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied is door sommige betrokkenen ook al een periode van vijf jaar genoemd. Het verleden heeft geleerd dat ook experimentele geneesmiddelen soms razendsnel hun weg vinden naar het (illegale) dopingcircuit. Vandaar dat ook de sportwereld zich op dit onderwerp zal moeten richten. Bijkomend probleem is dat door de specifieke kenmerken van genetische modificatie het in de praktijk zo goed als onmogelijk is om genetische doping te detecteren bij kwaadwillende sporters.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) erkennen de problemen die genetische doping voor de sport kan opleveren. De WADA heeft inmiddels een werkgroep in het leven geroepen en begin 2002 zullen wetenschappelijke experts uit de gehele wereld over dit onderwerp van gedachten wisselen. Het NeCeDo steunt dit initiatief van harte en volgt de (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet. Op het internationale congres over harmonisatie in anti-dopingbeleid, dat het NeCeDo in samenwerking met NOC*NSF organiseert op 11 en 12 april 2002, zal één van de leden van de WADA-werkroep een presentatie houden over genetische doping. Er moet nu over dit onderwerp gesproken worden, anders staat iedereen met een mond vol tanden zodra de eerste genetisch gemodificeerde kampioen zich aandient.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
cialis-viagra.com.ua

http://viagra-on.com

www.pills24.com.ua