Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/902/

Mühlegg vecht sanctie aan bij CAS maar zonder succes

7 April 2003

De Olympische Spelen in Salt Lake City werden opgeschrikt door een enorm dopingschandaal. De Spaanse langlaufer Mühlegg, die drie maal goud won tijdens deze Spelen, werd positief bevonden op darbepoëtine. Darbepoëtine is een opvolger van EPO en wordt gebruikt om de aanmaak van rode bloedcellen te stimuleren. Mühlegg diende zijn laatst gewonnen gouden medaille in te leveren en zich te verwijderen van de Olympische Spelen. Hij legde zich hier echter niet bij neer en tekende beroep aan bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). De uitspraak van CAS was luid en duidelijk. Mühlegg werd nogmaals schuldig bevonden aan een dopingovertreding. Een reconstructie.

, ook wel NESP genoemd, is de opvolger van EPO en zorgt voor een verhoogde aanmaak van rode bloedlichaampjes waardoor duurinspanningen langer kunnen worden volgehouden. Waar EPO overigens tevens een lichaamseigen stof is, is darbepoëtine dit niet. Tot aan de Olympische Spelen was het niet mogelijk darbepoëtine in de urine aan te tonen. Het vermoeden dat darbepoëtine door sporters gebruikt werd was echter zo groot, dat hard gewerkt is om nog tijdens de Spelen een analysemethode ontwikkeld te hebben om darbepoëtine te detecteren. Vlak voor het einde van de Spelen is het dan zo ver en is het dopingcontrolelaboratorium in Salt Lake City in staat darbepoëtine in de urine aan te tonen. Het blijkt een schot in de roos. Bij maar liefst drie langlaufers wordt in één klap darbepoëtine in de urine aangetroffen: de Russinnen Larissa Lazutina en Olga Danilova en de Spanjaard Mühlegg.

Ondertussen wint op 9 februari 2002 Mühlegg zijn eerste gouden medaille, op 14 februari zijn tweede en op 23 februari zijn derde. Tussen zijn tweede en derde wedstrijd in wordt Mühlegg gecontroleerd. Op de avond van 23 februari, dus op de dag dat hij zijn derde gouden medaille wint, wordt de uitslag van deze dopingcontrole bekend gemaakt. In de urine van Mühlegg is darbepoëtine aangetroffen en nog dezelfde avond wordt Mühlegg gehoord door een onderzoekscommissie. De dag erna beslist het hoofdbestuur van het IOC, op advies van de medische en tuchtcommissie, dat Mühlegg met terugwerkende kracht uit het laatste klassement geschrapt dient te worden en dat hij zijn gouden medaille moet inleveren. Tevens wordt hem verzocht de Olympische Spelen te verlaten.

Mühlegg gaat niet akkoord met de aan hem opgelegde sancties en besluit beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van het IOC bij het CAS. Het CAS is een arbitragehof dat gespecialiseerd is in het behandelen van juridische conflicten in de sportwereld. De laatste jaren dient het CAS steeds vaker recht te spreken in dopingzaken en de verwachting is dat het aantal zaken alleen nog maar zal toenemen aangezien het CAS in de Wereld Anti-Doping Code wordt beschouwd als het beroepsorgaan voor internationale sporters.

De zaak Mühlegg versus het IOC dient bij het CAS op 9 en 10 december 2002. Mühlegg wordt vertegenwoordigd door twee advocaten maar is zelf niet aanwezig. De belangrijkste argumenten van het team Mühlegg om de beslissingen van het IOC aan te vechten op een rijtje:

Darbepoëtine is een nieuwe stof en staat nog niet met naam genoemd op de IOC-dopinglijst. Darbepoëtine is dus toegestaan.
Het CAS concludeert op basis van de naar voren gebrachte bewijsstukken dat darbepoëtine dezelfde werking heeft als EPO. Op de IOC-dopinglijst staat vermeld dat dopinggeduide stoffen die hetzij dezelfde functie hetzij dezelfde werking hebben als EPO ook verboden zijn, zonder dat deze stoffen expliciet op de lijst vermeld dienen te worden. Darbepoëtine is dus wel degelijk een verboden stof.

De test die gebruikt wordt om EPO in de urine aan te tonen is niet betrouwbaar. Laat staan dat met deze test darbepoëtine aangetoond kan worden.
Het CAS concludeert op grond van wetenschappelijk bewijs dat de urinetest waarmee lichaamsvreemd EPO
wordt aangetoond wel degelijk betrouwbaar is. Hier is geen enkele twijfel over mogelijk. Sterker nog, uit de aangevoerde bewijsstukken blijkt dat darbepoëtine met dezelfde test zelfs nog eenvoudiger aan te tonen is dan EPO.

De dopingcontrole was niet volgens standaard procedures uitgevoerd.
Het CAS concludeert op basis van schriftelijk bewijs en de verklaringen van de deskundigen dat de procedures die door het laboratorium gevolgd zijn niet geheel conform de voorgeschreven regels zijn uitgevoerd. Dit heeft echter niet geleid tot een ongeldig resultaat, sterker nog, de gevolgde procedures waren superieur aan de te volgen procedures. De afwijking van de procedures heeft volgens het CAS dan ook niet geleid tot een onrechtmatige uitslag.

Na behandeling van de zaak komt het CAS op 31 januari 2003 tot een definitieve en bindende uitspraak. Alle door het team Mühlegg aangedragen argumenten worden verworpen en het besluit van het IOC wordt bekrachtigd. Volgens het CAS is bewezen dat in de urine van Mühlegg de verboden stof darbepoëtine is aangetroffen. De sancties opgelegd door het IOC zijn dan ook gerechtvaardigd en blijven gehandhaafd.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
http://rezeptfrei-viagra.com

http://steroid-pharm.com

https://medicaments-24.net