Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/906/

Zouttabletten zorgen voor opschudding in de tenniswereld

11 July 2003

Bohdan Ulihrach, een 28-jarige proftennisser die in 1997 nog de 22e plaats op de wereldranglijst bezette, heeft zijn ranking de afgelopen negen maanden zien zakken naar nummer 228. Na een toernooi in Moskou in oktober 2002 werden in zijn urine sporen aangetroffen van (afbraakproducten van) het verboden middel nandrolon. De ATP schorste Ulihrach voor 2 jaar en legde hem een forse boete op. Toch werd de zaak onlangs heropend; Ulihrach bleek niet de enige…

ATP opgeschrikt door dopinguitslagen
In mei van dit jaar werd de ATP, de Association of Tennis Professionals, zich bewust van een verontrustend resultaat van dopingcontroles die waren gehouden tussen augustus 2002 en mei 2003. In de 10-jarige geschiedenis van het Tennis Anti-Doping Program, was de ATP slechts één keer geconfronteerd geweest met een positieve dopinguitslag vanwege een te hoog nandrolongehalte in de urine. In genoemde periode van negen maanden waren dat er ineens zeven, waaronder die van Ulihrach. Alle zeven monsters hadden een nandrolonwaarde die net boven de toegestane norm van 2.0 ng/ml uitkwam. Maar liefst 36 andere monsters gaven eveneens een verhoging van het nandrolongehalte aan, maar gingen net niet over de grenswaarde heen waardoor van een dopingovertreding geen sprake kon zijn.

Onderzoek wijst in de richting van zouttabletten
Uit onderzoek in een IOC-laboratorium werd duidelijk dat alle 43 monsters een identiek analyseprofiel vertoonden. Volgens de ATP geen toeval. Ten eerste is bekend dat zulke lage waarden het gevolg kunnen zijn van vervuilde voedingssupplementen. In dit geval bleek uit nader onderzoek onder de betreffende tennissers, dat zij bijna allemaal hetzelfde zouttablet hadden genomen dat werd verstrekt door ATP-trainers. Dit gebeurde tijdens de ATP-toernooien waarbij de betreffende tests waren uitgevoerd. Ook niet geheel onbelangrijk is het feit dat het gaat om tennissers uit veel verschillende landen met verschillende coaches en trainers. Daarom mag volgens de ATP worden aangenomen dat bedoelde supplementen waren vervuild en dat het gebruik daarvan resulteerde in de (bijna) positieve uitslagen.

Ondanks waarschuwing ATP verstrekken ATP-trainers supplementen
Dat het gebruik van voedingssupplementen een verhoogd risico op een positieve dopinguitslag met zich mee kan brengen is inmiddels bekend. Ook de ATP was zich bewust van de risico’s en waarschuwde sporters om geen enkele vorm van suppletie te gebruiken. Van het feit dat ook het gebruik van zouttabletten, mineralen en vitamines riskant kan zijn, waren de ATP-trainers zich niet bewust. Zij voorzagen de spelers van tabletten om de vochthuishouding op peil te houden. Zo ook in Palermo (september) en Moskou (oktober) vorig jaar in het geval van Bodan Ulihrach. Ook de testuitslag van de urine van Ulihrach was qua profiel identiek aan de overige 42 uitslagen met hetzelfde unieke patroon.

Beoordeling Ulihrach-zaak door ATP Anti-Doping Tribunaal
De anti-dopingregels van de ATP gaan uit van het zogenaamde strict liability-principe. Dat betekent dat een speler altijd zelf verantwoordelijk is voor wat er in zijn lichaam terecht komt. Ook houdt het in dat het voor een overtreding niet noodzakelijk is dat een sporter zich bewust was van dopinggebruik of dat hij de bedoeling had om te gebruiken. Kortom, een positieve dopinguitslag betekent een dopingovertreding.
En hier maakt het Anti-Doping Tribunaal van de ATP in de Ulihrach-zaak een bijzondere uitzondering. Volgens een andere bepaling in de ATP-reglementen mag de ATP namelijk niet die regels uit de reglementen hanteren, als de federatie zelf aan de overtreding ervan heeft bijgedragen. Het zou met andere woorden niet eerlijk, niet fair, zijn om iemand te straffen voor een situatie die je zelf hebt gecreëerd.
In dit geval was de ATP in de persoon van de ATP-trainers, waarschijnlijk mede zelf de oorzaak van de hier besproken dopinguitslagen. De trainers voorzagen de sporters
van producten, waarvan de ATP zèlf de spelers adviseerde om ze niet te gebruiken. Daarom mag het strict liability-principe hier niet worden gehanteerd. Dit zou alleen anders zijn als de ATP zou kunnen bewijzen dat de uitslagen nìet het gevolg zijn van de tabletten die werden verstrekt door ATP-trainers. Dit bleek onmogelijk.
De schorsing van Ulihrach is inmiddels per direct opgeheven. De zaken die gepland waren tegen de zes andere tennissers gaan niet door.

Sporter blijft zelf verantwoordelijk
Benadrukt moet worden dat de beslissing in de zaak-Ulihrach een op zichzelf staand en uniek besluit is. De uitspraak van het Anti-Doping Tribunaal is een uitzondering op de strict liability-regel, ingegeven door de omstandigheden van dit specifieke geval. Het is niet zo dat sporters nu zonder risico voedingssupplementen van trainers of hun federatie aan mogen nemen. Sporters blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat zich in hun lichaam bevindt. Deze zaak verandert niets aan het strict liability-principe, zo benadrukt het Tribunaal.
Ook de World Anti-Doping Code, die in zomer van 2004 door alle sportfederaties moet zijn overgenomen, is gebaseerd op dat principe. De Code bepaalt dat voor de vaststelling van de dopingovertreding en daaraan gekoppelde maatregelen, het niet uitmaakt of een sporter bewust of bedoeld een verboden middel heeft gebruikt. Dus ook onbewust gebruik, bijvoorbeeld door inname van een (door een trainer verstrekt) vervuild zouttablet, zal in de toekomst resulteren in een dopingovertreding.

Ondertussen zal Ulihrach voortaan wel tien keer nadenken voordat hij ongecontroleerde, onschuldig lijkende middelen tot zich neemt. In ieder geval kan hij nu letterlijk en figuurlijk weer flink op zijn return gaan oefenen.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
www.rezeptfrei-viagra.com

http://www.viagra-on.com/

Купить Камагра Polo