Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/908/

Instituut sportrechtspraak ook voor dopingzaken

23 July 2003

Op 22 juli 2003 is officieel het onafhankelijk Instituut Sportrechtspraak opgericht. Het Instituut zal voor een aantal bonden de rol van tuchtcommissie gaan overnemen. Het idee van een Instituut Sportrechtspraak is uit nood ontstaan, omdat het in de praktijk voor een aantal kleine bonden niet eenvoudig bleek zelfstandig een tuchtcommissie op te richten waardoor de tuchtrechtspraak soms in het nauw kwam. De oprichting van het Instituut heeft ook gevolgen voor de tuchtrechtspraak in dopingzaken.

In het algemeen is het zo dat de tuchtcommissie van een sportbond recht spreekt indien een overtreding van een reglement is geconstateerd. Voor een aantal kleine sportbonden bleek het echter niet zo eenvoudig te zijn een tuchtcommissie te formeren, omdat er niet altijd voldoende capaciteit binnen de bond aanwezig was of omdat sommige overtredingen te complex bleken. Dit was met name het geval indien sprake was van een overtreding van het dopingreglement van de bond. Vanuit verschillende bonden werd dan ook geopperd een onafhankelijk instituut op te richten dat de rol van tuchtcommissie zou kunnen overnemen. Het Ministerie van VWS en NOC*NSF hebben aan deze wens gehoor gegeven en het initiatief genomen tot de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak.

Het Instituut zal gaan fungeren als een verlengstuk van de sportbond; de uitspraken van het Instituut zijn in naam en ten behoeve van de sportbond. Het Instituut Sportrechtspraak bestaat uit een tuchtcommissie en een commissie van beroep. Aan het hoofd van de tuchtcommissie, en de commissie van beroep, staat een algemene voorzitter die toezicht houdt op de juiste afhandeling van de tuchtzaken. De algemene voorzitter is tevens verantwoordelijk voor de formering van een aantal subcommissies, ook wel ‘kamers’ genoemd. Elke kamer zal de verantwoordelijkheid dragen voor de afhandeling van specifieke tuchtzaken van een bond. Zo’n kamer bestaat uit drie leden die deskundig zijn op het gebied van de desbetreffende tak van sport en/of het onderwerp. Een van de leden van de kamer treedt op als kamervoorzitter. Bovendien kan het Instituut te allen tijde een beroep doen op een aantal externe deskundigen.

Het Instituut zal met name ook recht gaan spreken indien een sportbond geconfronteerd wordt met een overtreding van het dopingreglement. Voor deze dopingproblematiek is de dopingkamer ingericht. De dopingkamer zal recht gaan spreken op basis van het dopingreglement van de desbetreffende bond. Zo kan de dopingkamer sancties opleggen aan een sporter met een positieve urine-uitslag. De dopingkamer bestaat uit drie dopingdeskundigen en er kan, indien noodzakelijk, beroep worden gedaan op externe dopingdeskundigen.

Het Instituut Sportrechtspraak heeft behalve de tuchtcommissie ook een commissie van beroep ingesteld. Indien een van de betrokken partijen het niet eens is met de beslissing van de tuchtcommissie, kan beroep worden aangetekend bij de commissie van beroep. Zo ook bij dopingzaken. De commissie van beroep kent, net als de tuchtcommissie, een algemene voorzitter en aparte kamers. Uiteraard bestaat de commissie van beroep uit andere personen dan de tuchtcommissie. In het geval dat een van de betrokken partijen ook niet akkoord gaat met de uitspraak van de commissie van beroep, kan de zaak worden voorgelegd aan de Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne. Dit kan overigens alleen plaatsvinden als de specifieke bepalingen van een sportbond deze mogelijkheid aangeven.

Elke Nederlandse sportbond kan zich aansluiten bij het Instituut Sportrechtspraak. De gehele tuchtrechtspraak zal dan worden overgedragen aan het Instituut. Het is echter ook mogelijk om slechts in het geval van dopingovertredingen de rechtspraak in handen van het Instituut te leggen. Naar verwachting zal dit de kwaliteit en consistentie van de tuchtrechtspraak bij dopingzaken ten goede komen. Op dit moment hebben zes sportbonden zich bij het Instituut aangesloten, te weten de Nederlandse Handboog
Bond, de Nederlandse Kruisboog Bond, de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, de Taekwondo Bond, de Nederlandse Triatlon Bond en de Sportbond Moderne Vijfkamp. Volgend jaar sluiten de volgende bonden zich daarbij aan: NebasNsg, de Nederlandse Bowling Federatie, de Nederlandse Darts Federatie, de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie, de Koninklijke Nederlandse Roeibond, de Skeeler Bond Nederland en de Algemene Nederlandse Sjoelbond.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
viagra-on.com

https://kokun.net

www.viagra-on.com