Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/909/

Sportief & Slagvaardig NeCeDo’s strategisch beleidsplan voor 2003-2006

1 August 2003

Recentelijk publiceerde het NeCeDo zijn eerste meerjaren strategisch beleidsplan, “Sportief & Slagvaardig”. Rekening houdend met andere actoren op het speelveld van de doping en met aandacht voor maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, geeft het NeCeDo hiermee duidelijkheid over zijn koers voor de komende jaren. Een koers die gericht is op een dopingvrije sportcultuur in Nederland omwille van gezondheid en fair play.

Doping is een sterk internationaal georiënteerd beleidsterrein dat steeds intensiever en door een groeiend aantal organisaties wordt bewerkt. Bovendien zijn diverse maatschappelijke- en beleidsmatige ontwikkelingen hierop van invloed. Onmiskenbaar is de World Anti-Doping Code een hele belangrijke ontwikkeling maar zeker niet de enige. Zowel de VWS nota “Sport, Bewegen en Gezondheid” als de NOC*NSF topsportnota “Topsportbedrijven op eigen kracht” betekenen een impuls voor het nationale anti-dopingbeleid.

Het bestaansrecht van anti-dopingbeleid is terug te voeren op de wenselijkheid te komen tot bepaalde normen en waarden in de sport. Het gebruik van middelen en methoden die onsportief zijn en bovendien schadelijk voor de gezondheid, doping, past daar niet bij. De opgeleefde maatschappelijke discussie omtrent normen en waarden zal hierbij ongetwijfeld zijn weerslag krijgen op die in de sport. Tegelijkertijd hebben de huidige, lange dopinglijst, de problematiek rond voedingssupplementen en het aantal toegenomen positieve sporters als gevolg hiervan onmiskenbaar geleid tot een afname van het draagvlak voor anti-dopingbeleid. Dit zijn enkele maatschappelijke ontwikkelingen waar toekomstig beleid rekening mee dient te houden.

Naast het Ministerie van VWS, het NeCeDo en NOC*NSF, dat op het dopingfront steeds actiever wordt, neemt het aantal organisaties en commissie op het dopinggebied in aantal sterk toe. DoCoNed, de Auditcommissie Doping en het recent opgerichte Nederlands Anti-Doping Platform en Instituut Sportrechtspraak vormen hier enkele voorbeelden van. Internationaal gezien, zorgt de oprichting van het WADA nu enkele jaren geleden nu nog steeds voor veel beweging in het mondiale anti-dopingbeleid. Maar met de recente oprichting van de Association of National Anti-Doping Organisations (ANADO) en een Europees Coördinatie Forum voor WADA is ook internationaal het aantal organisaties nog steeds groeiende.

Het is binnen dit geheel van ontwikkelingen en rekening houdend met alle organisaties dat het NeCeDo met “Sportief & Slagvaardig” invulling geeft aan zijn missie: de preventie en ontmoediging van dopinggebruik omwille van gezondheid en fair play. Hiertoe heeft het NeCeDo zich de volgende doelen gesteld:
1 effectieve preventie
2 eenvoud en snelheid in dopinginformatie
3 goede en geharmoniseerde regelgeving
4 effectieve dopingcontroles
5 wetenschappelijke onderbouwing beleid
6 beperking gezondheidsschade gericht op reductie
7 kwaliteit en bekendheid producten en diensten
8 goede adviezen
9 bijdrage en afstemming mondiaal beleid.

Heldere doelen die worden vertaald in concrete en afrekenbare resultaten zoals dopingreglementen voor sportbonden die voldoen aan World Anti-Doping Code, gedragsgerichte voorlichting, onderzoek naar de schadelijkheid van illegale dopingmiddelen, informatie over voedingssupplementen en een anti-doping atletenpaspoort. Zaken die het NeCeDo als “Partner in Clean Sport” graag samen met de bonden, sporters en zijn beleidspartners wil realiseren om zo te komen tot een sportief en slagvaardig anti-dopingbeleid.

De volledige tekst van “Sportief & Slagvaardig” is hier te downloaden.
NeCeDo strategisch plan.pdf

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
http://rezeptfrei-viagra.com

steroid-pharm.com/sustamed.html

www.top-obzor.com