Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/915/

Museeuw in lastig parket door Belgische dopingwet

5 September 2003

Op donderdag 4 september werd een aantal wielrenners in België, waaronder de ‘Vlaamse Leeuw’ Johan Museeuw, onaangenaam verrast door de Belgische Justitie. Op last van het parket in Kortrijk werd een aantal huiszoekingen verricht op zoek naar dopinggeduide middelen. In Nederland is het onmogelijk dat de overheid zich op deze manier bemoeit met de aanpak van het dopingprobleem. Over de verschillen in aanpak van de dopingproblematiek.

Doping als sportregel
In Nederland wordt de dopingproblematiek gezien als een probleem van de sport. Het verbod op doping staat beschreven in het dopingreglement van elke Nederlandse sportbond. Indien een sporter de dopingregels overtreedt, wordt hij/zij bestraft door de sportbond volgens de regels die hierover zijn opgeschreven in het dopingreglement. Het is wat anders indien het de handel in doping betreft. Omdat de meeste dopinggeduide middelen geneesmiddelen zijn, valt de handel in doping onder de ‘Wet op de Geneesmiddelenvoorziening’. Indien deze wet wordt overtreden kan Justitie wel ingrijpen. Het gaat dan wel om het bezit van en handel in behoorlijke hoeveelheden dopinggeduide middelen.

Doping als wetgeving
In andere landen, zoals België, Italië en Frankrijk is de gehele dopingproblematiek ook opgenomen in de wetgeving. Niet alleen de strijd tegen de handel in dopinggeduide middelen, maar ook het gebruik en bezit ervan behoort tot de verantwoordelijkheden van de overheid. Dit betekent dat, indien er een vermoeden bestaat dat een dopingregel wordt overtreden, Justitie kan worden ingeschakeld met al haar bevoegdheden. Zo kan Justitie gebruik maken van opsporingstechnieken en mag zij tevens huiszoekingen doen. Ook is het mogelijk dat sporters worden meegenomen voor verhoor.

Indien een sporter in België daadwerkelijk schuldig wordt bevonden aan een dopingovertreding, dan zal de zogenaamde Disciplinaire Commissie die speciaal daarvoor door de overheid is ingesteld de sanctie bepalen. Deze sanctie bestaat altijd uit een disciplinaire maatregel, namelijk uitsluiting van deelname aan wedstrijden. De Belgische sportbond moet zo’n maatregel altijd overnemen. De overheid kan daarentegen ook zwaardere straffen opleggen, zoals een geldboete en/of gevangenisstraf die kan variëren van acht dagen tot drie maanden. Die zwaardere straffen kunnen alleen opgelegd worden aan sporters die een dopingovertreding begaan terwijl ze zich niet voorbereiden op of deelnemen aan een wedstrijd. Daarnaast gelden dergelijke straffen ook voor alle andere personen, zoals begeleiders van de sporter, die zich schuldig maken aan een dopingovertreding. Het is ook mogelijk dat de overheid de sanctionering overlaat aan de sportbonden, maar dat kan alleen als het tuchtrecht van de bond wordt erkend en aan bepaalde eisen voldoet. Bovendien geldt dat alleen voor de lichtere straffen, zoals uitsluiting.

Praktische gevolgen Nederlandse sporter
Deze verschillen in de aanpak van de dopingproblematiek heeft een aantal praktische gevolgen voor een Nederlandse sporter in het buitenland. Buiten onze landsgrenzen vallen sporters namelijk ook onder de betreffende buitenlandse wetgeving. Een sporter dient te allen tijde (genees)middelen in de originele verpakking en liefst ongeopend mee te nemen, opdat er geen misverstanden kunnen bestaan over de inhoud. Tevens is het verstandig altijd de bijsluiter mee te nemen. Indien een sporter (inspannings)astma of diabetes heeft en hier een dopinggeduide stof voor dient te gebruiken, dient de sporter altijd de benodigde medische verklaring mee te nemen. Op deze manier kan voorkomen worden dat een sporter verdacht wordt van het overtreden van de dopingwet met alle gevolgen van dien.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
here www.viagraon.com

www.dopingman.com.ua/tabletirovannyie-steroidyi/turinabol/turanabol.html

続きを読みます adulttorrent.org