Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/918/

Cafeïne en pseudo-efedrine van dopinglijst per 1 januari 2004

26 September 2003

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) heeft besloten om cafeïne en pseudo-efedrine per 1 januari aanstaande van de dopinglijst te halen. Dit is een direct gevolg van de nieuwe wind die door de dopingwereld waait en hopelijk een voorbode van meer gunstige ontwikkelingen.

Cafeïne en pseudo-efedrine, allebei behorend tot de groep stimulantia, maken reeds van oudsher deel uit van de lijst van verboden stoffen en methoden. Beide stoffen hebben een stimulerende werking, maar strikt genomen horen ze niet thuis op een dopinglijst. Het WADA heeft dit bekend gemaakt door middel van een persbericht. De volledige nieuwe dopinglijst wordt volgende week openbaar.

Cafeïne stimuleert het centraal zenuwstelsel en beïnvloedt op die manier diverse lichamelijke functies. Het is bewezen dat cafeïne het vermoeidheidsgevoel kan verminderen, de concentratie kan verhogen, de reactietijd kan verkorten, de spierkracht kan versterken en de energievoorraden in het bloed kan vergroten. Met andere woorden: cafeïne verbetert op allerlei manieren de sportprestatie. Maar om deze effecten te verkrijgen, is reeds een kleine hoeveelheid cafeïne voldoende. Bij deze hoeveelheden is cafeïnegebruik ongevaarlijk, en juist de combinatie van prestatieverbetering en gezondheidsschade maakt een stof echt tot een dopinggeduide stof. Bij grotere hoeveelheden begint cafeïne wel de gezondheid negatief te beïnvloeden, maar bij die doseringen draait het effect op de sportprestatie juist om en werkt het negatief. Het WADA erkent dit, en stelt bovendien dat het gebruik van cafeïne dusdanig ingeburgerd is in de huidige maatschappij (het zit in koffie, thee, chocolade en frisdranken), dat het onpraktisch is om het verbod te handhaven. Dit betekent overigens niet dat sporters die recentelijk bestraft zijn door het gebruik van cafeïne, zoals Laetitia Vriesde, nu alsnog vrijuit gaan. Op dit moment staat cafeïne nog steeds op de dopinglijst en dit zal tot en met 31 december 2003 het geval zijn.

Pseudo-efedrine behoort tot de groep sympathicomimetica, net als efedrine, fenylefrine en synefrine. Ook deze stoffen stimuleren het centraal zenuwstelsel, maar over de vraag of zij ook in de sport een prestatieverhogend effect hebben, is in de loop der jaren veel twijfel ontstaan. Fenylefrine en synefrine zijn vorig jaar reeds van de dopinglijst afgehaald, en ook over pseudo-efedrine bestaan op dit moment dusdanige twijfels dat het verbieden ervan als niet noodzakelijk wordt gezien. Hierbij wordt ook meegewogen dat pseudo-efedrine in vele landen (overigens niet in Nederland) als medicijn tegen verkoudheden wordt gebruikt. Het WADA stelt hiernaast dat hoewel er ook over efedrine twijfels bestaan of het wel echt prestatieverhogend kan werken, het in ieder geval duidelijk is dat efedrine samen met cafeïne zowel de kortdurende als de langer durende sportprestatie kan verbeteren en daarom als doping zal worden blijven beschouwd. Overigens heeft een recente studie gevonden dat efedrine wel degelijk op zichzelf de spierkracht kan verhogen en is al langer bekend dat efedrine een probaat middel is om af te vallen (met de nodige , dat wel), wat voor sommige sporten ook als prestatieverhogend kan worden gezien.

De veranderingen gaan in per 1 januari aanstaande. Het is de verwachting dat vrijwel alle sportbonden de nieuwe WADA dopinglijst vanaf die datum ook zullen toepassen bij de door hen uitgevoerde dopingcontroles. In hetzelfde persbericht waarin het WADA aankondigde om cafeïne en pseudo-efedrine van de dopinglijst te halen, werd namelijk ook vermeld dat reeds 62 internationale sportbonden en 81 landen de nieuwe anti-doping code, met daaraan vastgekoppeld de door WADA vastgestelde dopinglijst, hebben ondertekend dan wel overgenomen.

Dit is de eerste keer dat het WADA verantwoordelijk is voor het vaststellen van de nieuwe dopinglijst; vroeger was dit een taak van
het Internationaal Olympisch Comité. Het is ook de eerste keer dat er een wereldwijde commentaarronde is geweest op de . Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) juicht deze ontwikkelingen toe, aangezien deze bijdraagt aan een helderder en (dus) doeltreffender anti-dopingbeleid.

Naar de mening van het NeCeDo is het een goede zaak dat cafeïne en pseudo-efedrine van de dopinglijst gaan daar bij voorkeur alleen stoffen op de dopinglijst staan die én prestatiebevorderend én schadelijk voor de gezondheid zijn.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
https://ka4alka.com.ua

https://www.biceps-ua.com

http://steroid-pharm.com/