Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/920/

Kenteris en Thanou: hoe kan dat nou allemaal?

2 September 2004

Hun namen beheersten de eerste dagen van de Olympische Spelen de voorpagina’s: Kostantinos Kenteris en Ekaterini Thanou. Na hun aftocht via de zijdeur, werd het rustiger. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verwees de zaak door naar de internationale atletiek federatie (IAAF) en deze organisatie gaf aan de kwestie verder te zullen onderzoeken. Het gegeven dat de beide Griekse atleten gedurende dit onderzoek gewoon in staat zijn aan atletiekwedstrijden deel te nemen, heeft verbazing gewekt. Hoe is dat mogelijk?

Merkwaardige gang van zaken?
Het lijkt misschien vreemd: twee atleten worden beschuldigd van allerlei zaken, er is een onderzoek gaande, maar de onderwerpen van dat onderzoek mogen doen wat ze willen. Het volgende kan ook wat verwarring oproepen: de IAAF gaat kijken of er een overtreding is begaan tijdens de Olympische Spelen, terwijl de IOC-dopingregels daar van toepassing waren en het IOC jurisdictie had. Een nadere bestudering van de van toepassing zijnde regels leidt tot opheldering.
Allereerst moet worden opgemerkt dat Kenteris noch Thanou ooit zijn veroordeeld wegens een dopingvergrijp. Ondanks de geruchten en de uitspraak van het IOC met betrekking tot hun ‘zaak’, zijn zij nooit schuldig bevonden. Immers, voordat de Disciplinaire Commissie en het bestuur van het IOC tot een inhoudelijk oordeel konden komen, hadden de beide Grieken zich al teruggetrokken van de Olympische Spelen. Hiermee kwam formeel ook een einde aan de jurisdictie van het IOC, dat wil zeggen: de bevoegdheid om te oordelen of sprake was van een overtreding van de IOC-dopingregels. Pas als Kenteris en/of Thanou op enig moment besluiten aan een volgende editie van de Spelen te willen meedoen, kan het IOC alsnog de gemiste controle behandelen en deelname blokkeren.

Dopingzaak doorverwijzen
Het IOC kan dus op dit moment geen procedure (meer) beginnen tegen de beide Grieken. Wat het IOC nog wel kan doen, is het verwijzen van de zaak naar een andere sportorganisatie (in dit geval de IAAF). De IAAF moet vervolgens wel de juridische mogelijkheid hebben deze dopingzaak over te nemen. Daar komt nog eens bij dat de IAAF eigenlijk een zaak gaat beoordelen die is ontstaan onder andere, van het IAAF-dopingreglement afwijkende, regels. De dopingregels van het IOC omvatten namelijk alleen dopingcontroles in competition, terwijl de IAAF dopingregels inzake gemiste tests vooral gaan over dopingcontroles out of competition.
De internationale atletiekfederatie heeft op verschillende manieren mogelijkheden gecreëerd om vermoedelijke dopingovertredingen te beoordelen, ook al zijn die niet geconstateerd door eigen dopingcontroles. Ten eerste heeft de IAAF met alle internationaal uitkomende (top)atleten een overeenkomst gesloten die hen bindt aan het internationale dopingreglement. Internationale atleten dienen zich als gevolg hiervan ook buiten wedstrijden om aan de IAAF-regels te houden. Door deze overeenkomsten is de IAAF ook de bevoegdheid tuchtrechtelijke acties te ondernemen met betrekking tot de atleten buiten IAAF-wedstrijden om. Verder heeft de IAAF de reglementaire mogelijkheid geschapen om resultaten van dopingcontroles die zijn uitgevoerd door andere sportorganisaties, te erkennen en dergelijke zaken tuchtrechtelijk te beoordelen.

Geen voorlopige schorsing
Naar aanleiding van het officiële verzoek van het IOC de Kenteris/Thanou-zaak over te nemen, heeft de IAAF nu een onderzoek ingesteld. Vanwege de aard van de zaak (een gemiste test en/of een probleem met het doorgeven van de verblijfsgegevens) heeft de atletiekfederatie niet de juridische mogelijkheid een voorlopige schorsing opleggen. Het dopingreglement van de IAAF zegt namelijk dat bij gebreken inzake het verstrekken van (correcte) contact- en verblijfsgegevens, alsook bij het niet kunnen lokaliseren van atleten altijd eerst een onderzoek moet worden uitgevoerd. Ook als de onderzoekscommissie in een individueel geval oordeelt dat sprake is van
een fout van de atleet, leidt dit niet tot een (tijdelijk) verbod op het deelnemen aan wedstrijden. Dit verklaart het feit dat Kenteris en Thanou zonder problemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland kunnen deelnemen.
Pas als in een aaneengesloten periode van achttien maanden sprake is van drie gemiste dopingcontroles, is sprake van een dopingovertreding. Op het moment als de tuchtcommissie van de IAAF dit oordeel velt, kan schorsing van een jaar worden opgelegd. Als het gaat om Kenteris en Thanou zal de IAAF dus eerst de gemiste test bij de Olympische Spelen moeten onderzoeken. Daartoe zal het alle getuigenverklaringen en bewijsstukken van het IOC opvragen. Vervolgens is er de verplichting zowel Kenteris als Thanou te horen.
Komt de IAAF tot de slotsom dat beide atleten in de fout zijn gegaan én zij al tweemaal eerder door hun fout niet bij een dopingcontrole zijn verschenen, dan zal een schorsing van een jaar worden opgelegd en mogen deze Griekse sporthelden gedurende een periode van twaalf maanden niet meer aan atletiekwedstrijden meedoen.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
donate eggs uk

pedir viagra

http://steroid-pharm.com