Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/922/

THG analyses urinemonster WK Atletiek betreft geen heranalyse

24 October 2003

Blijkens een eigen persbericht is IAAF altijd al van plan geweest de urinemonsters van het afgelopen WK in Parijs te laten analyseren op aanwezigheid van THG. Voorafgaande aan het WK heeft de IAAF zijn out-of-competition controles laten analyseren in het IOC laboratorium in Los Angeles, waar de THG analyse inmiddels was ingevoerd. Hangende de uitkomst van deze analyses heeft de IAAF afspraken gemaakt met de IOC laboratorium in Parijs om de urinemonsters van het WK atletiek te bewaren voor eventueel nader onderzoek. Een nadere toelichting.

Waarom de IAAF niet direct heeft aangegeven met THG bezig te zijn met betrekking tot de vóór het WK afgenomen monsters is vooralsnog onduidelijk. De IAAF stelt zelf ‘not in a position’ geweest te zijn om openheid te geven ‘for reasons of confidentiality’. Volgens de persverklaring zijn de laatste 24 uur redenen ontstaan om met een verklaring te komen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de IAAF begrepen dat het nogal vreemd overkomt dat een atleet, Dwain Chambers, op 1 augustus wél gecontroleerd kon worden op THG, maar 400 atleten tijdens het WK drie weken later níet.

Urinemonsters WK Atletiek
De IAAF geeft aan dat het voorafgaand aan het WK al wist dat er geanalyseerd zou worden op THG. Met zowel de Franse overheid als het dopingcontrolelaboratorium in Parijs heeft de IAAF afgesproken dat de urinemonster van het WK op een later tijdstip geanalyseerd zouden worden op THG. De positieve uitslagen, van ondermeer Kelli White, zijn regulier afgehandeld volgens het IAAF-dopingreglement. De overige controles zijn blijkbaar in de wachtkamer gezet. Deze controles zijn daarmee negatief noch positief aangezien niet alle mogelijke onderzoeken van het A-monster zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij dan om ongeveer 400 monsters die wachten op het groene licht om onderzocht te worden op aanwezigheid van THG.

Reglementair mogelijk?
In de dopingregels van het IAAF wordt uitsluitend de afhandeling van positieve uitslagen bij de dopingcontrole beschreven. Wanneer een monster negatief is en of welke termijnen daarvoor gelden, wordt niet beschreven. Dit biedt de IAAF enige reglementaire ruimte de afronding van de analyse van het A-monster uit te stellen om er een latere analyse op uit te voeren. Om die reden is geen sprake van een heranalyse van de urinemonsters van het WK Atletiek maar van een reguliere analyse.

Heranalyseren door andere (inter)nationale federaties
Diverse internationale federaties hebben aangegeven actie te willen voor de opsporing van THG, inclusief mogelijk heranalyses. Bij een evenement als het Wereldkampioenschap rugby zal het niet veel problemen opleveren de daar afgenomen urinemonsters te laten controleren op THG. Bij wedstrijden die langer geleden plaatsvonden, zoals het WK zwemmen in Barcelona, zal het her-analyseren van monsters lastiger kunnen zijn. De mogelijkheden hiertoe worden bepaald door de dopingregelgeving van de specifieke internationale federaties.

Nederlandse dopingregelgeving
Het NeCeDo stelt ten behoeve van de Nederlandse sportbonden sinds enkel jaren een model dopingreglement op. Veel bonden, ongeveer 85%, gebruikt het NeCeDo modelreglement als basis voor zijn eigen dopingreglement. Het dopingreglement dat het NeCeDo de bonden adviseert biedt geen mogelijkheid tot het uitvoeren van heranalyses. Bovendien stelt dit reglement expliciet indien de controleresultaten een negatieve uitslag aangeven, de bond de sporter binnen zeven werkdagen schriftelijk dient te informeren. Ten behoeve van de rechtspositie en rechtszekerheid van de topsporter dient een dopingcontrole op een gegeven moment afgerond te zijn. Hooguit wordt een laboratorium meer tijd gegeven de analyse uit te voeren alvorens over de uitslag te rapporteren zodat de analyse op THG kan worden meegenomen.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
645647.ka4alka.com.ua

https://www.viagra-on.com

viagra-on.com