Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/929/

Voorlichtingsmaterialen laten op zich wachten

12 December 2003

Op 1 januari 2004 zal de nieuwe WADA-dopinglijst van kracht worden. Normaal gesproken is dat hét moment voor het NeCeDo om te komen met nieuwe voorlichtingsmaterialen. Dit jaar zullen de nieuwe voorlichtingsmaterialen echter op zich laten wachten.

Zoals reeds vele malen eerder is genoemd zal er in 2004 veel gaan veranderen in dopingland vanwege de komst van de Wereld Anti-Doping Code. De implementatie van de Code is een langdurig en ingewikkeld proces omdat regels, reglementen en statuten van bonden aangepast dienen te worden om de Code te kunnen implementeren. Uiteindelijk zal de Code voor meer duidelijkheid zorgen in het nationale en internationale anti-dopingbeleid, omdat alle sportbonden ter wereld dezelfde regels zullen gaan hanteren. Tegelijkertijd zorgt de Code op korte termijn voor onduidelijkheid, omdat de Code een aantal omvangrijke consequenties heeft die in de praktijk nog nader moeten worden uitgewerkt.

Zo staat in de Code bijvoorbeeld beschreven dat elke sporter zijn/haar adresgegevens, wedstrijdgegevens, trainingsgegevens en tijdelijke verblijfsgegevens moet opgeven aan de nationale anti-dopingorganisatie zodat de sporter te allen tijde gecontroleerd kan worden. Voordat dit in de praktijk gebracht kan worden moeten er echter wel eerst een aantal problemen worden opgelost. Hoe moet een sporter die gegevens gaan aanleveren, digitaal of schriftelijk? Hoe vaak moet een sporter gegevens aanleveren, elke week of elke maand? Hoe kan de privacy van de sporter worden gewaarborgd?

Een ander voorbeeld heeft betrekking op de procedure die in gang gezet moet worden op het moment dat een sporter een geneesmiddel gebruikt waarvan de werkzame stof op de dopinglijst staat. Volgens de Code dient er een panel of comité opgericht te worden dat dispensatieverzoeken beoordeelt van sporters die op medische indicatie zo’n dopinggeduid middel moeten gebruiken. Maar hoe richt je zo’n panel in? Welke criteria gaat het panel hanteren om een dispensatieverzoek te beoordelen? En, hoe moeten sporters hun dispensatieverzoek indienen?

Deze en andere problemen dienen op korte termijn opgelost te worden. Verschillende partijen, zoals het Ministerie van VWS, NOC*NSF, NOC*NSF atletencommissie, DoCoNed en NeCeDo, werken momenteel gezamenlijk aan het bereiken van die oplossingen. Het gevolg hiervan is echter wel dat het NeCeDo nog geen voorlichtingsmaterialen kan ontwikkelen, omdat een aantal belangrijke gegevens ontbreekt. Uiteraard wordt gestreefd zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen. Tot die tijd zal via de website bericht worden over belangwekkende nieuwe ontwikkelingen op Codegebied. Hier kun je ook de nieuwe dopinglijst downloaden en in januari tevens een lijst van toegestane geneesmiddelen. Overigens zal de dopingcontroleprocedure niet veranderen en ook deze is op de website terug te vinden. Voor vragen kun je te allen tijde terecht bij de Doping Infolijn (zie de button hiernaast).

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
http://pillsbank.net

rezeptfrei-viagra.com

www.rezeptfrei-viagra.com