Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/938/

WADA en NeCeDo organiseren workshop over genetische doping

17 March 2004

Op zaterdag 17 april aanstaande organiseert het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) in samenwerking met het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) een workshop over genetische doping in Utrecht. Tezamen met vertegenwoordigers van beide organisaties zullen prof. Haisma (Groningen) prof. Friedmann (San Diego) en topsporter Carl Verheijen diverse facetten van deze nieuwe vorm van doping, waaronder de ontwikkelingen van een detectiemethoden, bespreken met een internationaal gezelschap van wetenschappers. De workshop Gene Doping maakt deel uit van een wetenschappelijk congres van de European Society for Clinical Investigation (ESCI).

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS, mevrouw Ross-van Dorp, heeft het NeCeDo in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gentherapie (NVGT) onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen en risico’s van genetische doping. Dit onderzoek wijst uit dat genetische doping de sportieve prestaties kan verbeteren, binnen vijf jaar zijn intrede zal doen, kan leiden tot ernstige gezondheidsschade en op dit moment niet kan worden aangetoond bij de dopingcontrole. Eind februari is het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. In de begeleidende brief heeft Staatssecretaris Ross – Van Dorp aangekondigd de aanbevelingen uit het rapport over te zullen nemen en actief te ondersteunen. Deze aanbevelingen omvatten het wereldwijd bevorderen van de ontwikkeling van detectiemethoden, het uitvoerig informeren van sporters en begeleiders over deze materie en het nader bekijken (en eventueel veranderen) van de bestaande regelgeving rondom de toepassing van gentherapie.

Met de workshop willen WADA en NeCeDo wetenschappers interesseren voor genetische doping en de ontwikkeling van een detectiemethode voor deze vorm van doping stimuleren. Om die reden vormt de workshop een onderdeel van een groot internationaal wetenschappelijk congres en zal ondermeer aandacht besteed worden aan de onderzoeksgelden die WADA voor dit doeleinde te besteden heeft. Naast vertegenwoordigers van beide organisaties wordt een bijdrage geleverd door prof. dr. Hidde Haisma, professor in de therapeutische genmodulatie aan het Universitair Centrum voor Farmacie in Groningen en voorzitter NVGT, prof. dr. Theodore Friedmann, als hoogleraar werkzaam binnen het programma Humane Gentherapie aan de universiteit van San Diego in California, en Carl Verheijen wereldkampioen schaatsen op de 10 km. Zij zullen aandacht besteden aan de (on)mogelijkheden van gendoping, de consequenties ervan, onderzoek naar gen modulatie, detectiemogelijkheden en het perspectief van de sporter. Voor meer informatie zie: . De voertaal van de workshop zal Engels zijn.

De workshop “Gene Doping” maakt deel uit van het programma van het 38e jaarlijkse congres van de “” (ESCI).
Dit congres wordt van 14 tot 17 april gehouden in Utrecht.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
look

www.medicaments-24.net

Купить Виагра софт