Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/942/

Amerikaanse atleten struikelen over bewijsmateriaal

11 June 2004

Afgelopen week werd bekend dat het Amerikaanse anti-dopingbureau (USADA) een viertal Amerikaanse atleten in staat van beschuldiging heeft gesteld. Reden: overtreding van het dopingreglement. Opmerkelijk, aangezien geen van de atleten positief is bevonden op basis van een dopingcontrole.

Atleten in opspraak
Dinsdag zijn in de Verenigde Staten vier topatleten officieel aangeklaagd wegens overtreding van het dopingreglement. Het Amerikaanse anti-dopingbureau USADA heeft Tim Montgomery, Alvin Harrison, Michelle Collins en Chryste Gaines per brief op de hoogte gesteld van bezwarende feiten die zouden kunnen leiden tot een schorsing van twee jaar en uitsluiting van de Olympische Spelen. Alle vier atleten worden verdacht van het gebruik van al dan niet traceerbare middelen afkomstig van Balco, het in opspraak geraakte laboratorium dat het verboden middel THG fabriceerde.

Verdacht zonder controle
De beschuldigingen doen veel stof opwaaien, niet in de laatste plaats omdat ze niet gebaseerd zijn op positieve dopingcontroleuitslagen. Uit naar verluidt duizenden documenten die in beslag genomen zijn bij Balco, zou de betrokkenheid van de atleten bij dopingpraktijken blijken. Dit tot groot ongenoegen van de in allerijl ingeschakelde advocaten. Deze voeren aan dat hun cliënten regelmatig zijn gecontroleerd, daarbij nooit positief zijn bevonden en dat het bestaande bewijsmateriaal verre van sluitend is. De vraag blijft of sporters gestraft kunnen worden voor het overtreden van het dopingreglement, zonder dat daarvan in de urine de sporen teruggevonden zijn.

Bewijs van doping
De World Anti-Doping Code (WADC), het document waarop wereldwijd alle dopingreglementering is gebaseerd, bepaalt dat de antidopingorganisatie, bijvoorbeeld de sportbond of in dit geval USADA, de taak heeft om te bewijzen dat een overtreding van de dopingregels heeft plaatsgevonden. Naast de tuchtrechtelijke regels moet daarbij rekening worden gehouden met de ernst van de beschuldiging. Hoe ernstiger de overtreding, hoe duidelijker het bewijs moet zijn. In ieder geval is het niet voldoende als bewezen wordt dat een sporter ‘waarschijnlijk’ schuldig is; aan de andere kant hoeft het bewijs ook weer niet waterdicht te zijn om iemand te kunnen schorsen. De organisatie die met de beschuldigende vinger wijst heeft met andere woorden enige ruimte in de bewijsvoering.

Methoden van bewijs
De bekendste methode om een dopingovertreding te bewijzen is uiteraard de uitslag van een dopingcontrole. Hoewel minder voor de hand liggend, is dit zeker niet de enige methode die als bewijsmiddel kan dienen. Al langer bestaat de mogelijkheid om een sporter te schorsen na een bekentenis van het gebruik van doping of na het weigeren van een controle. Met de invoering van de WADC zijn ook overtredingen als bezit van en handel in doping strafbaar gesteld. Dit soort overtredingen kan niet worden bewezen met een positief plasje. Degene die zich schuldig maakt aan dergelijke praktijken zal moeten worden betrapt met de middelen onder zich of, en dat is zeker niet ondenkbaar, een en ander kan blijken uit schriftelijke documenten of verklaringen. Uit de WADC blijkt dat dit soort methodes tot de mogelijkheden behoort, aangezien daarin expliciet is bepaald dat overtredingen van het dopingreglement kunnen worden bewezen met elk betrouwbaar middel. Een ruim begrip dus, dat genoeg mogelijkheden biedt om een overtreding te bewijzen zonder dat daarvoor een positieve dopingcontroleuitslag nodig is.

Non-analytisch positief
De primeur hebben de vier Amerikaanse atleten in ieder geval niet meer. Die twijfelachtige eer viel te beurt aan hun landgenote Kelli White. White, die vorig jaar nog positief werd bevonden op modafinil, is de eerste zogenaamde “non-analytische positieve”; een andere benaming voor een atleet die is veroordeeld op basis van het wegen van bewijsmateriaal en niet als gevolg van een vervuild urinemonster. Het
bewijs tegen White was zo groot, variërend van slikschema’s tot emails, dat ze zich schikte in haar lot en zichzelf gedwongen zag toe te geven anabolen en EPO te hebben gebruikt. Om zwaardere straffen te voorkomen heeft zij USADA van belastende informatie rond Balco voorzien. Informatie die nu met een winters sneeuwbaleffect de zomerspelen van een aantal collega’s zou kunnen bedreigen.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
www.gepatite.com

www.steroid-pharm.com

dopingman.com.ua/tabletirovannyie-steroidyi/stanozolol/strombafort-200-tab.html