Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///nieuws/algemeen/item/950/

Kenteris & Thanou: juridische duidelijkheid in een schimmige zaak

18 August 2004

Reeds voor aanvang van de Olympische Spelen in Athene beheersten de Griekse atleten Costas Kenteris en Katerina Thanou het nieuws zonder ook maar een race te hebben gelopen. Concrete informatie en harde feiten over hun ‘dopingzaak’ zijn er nauwelijks. Het is dus moeilijk te zeggen wat er precies is gebeurd. Een nadere analyse van de dopingregelgeving maakt wel duidelijk wat de beide atleten boven het hoofd hangt, welke ontsnappingsmogelijkheden er zijn en waarom beide atleten klaarblijkelijk lange tijd de dopingdans wisten te ontspringen.

Welke dopingregels wanneer van kracht
Tijdens de Olympische Spelen zijn de regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van toepassing. De dopingregels van het IOC zijn gebaseerd op de normen zoals die zijn vastgelegd in de World Anti-Doping Code. Dit document, dat is opgesteld door het World Anti-Doping Agency (WADA) vormt de bron voor alle dopingregels wereldwijd en is vorig jaar door de internationale sportfederaties en de overheden vastgesteld.
Voor en na de Spelen in Athene zijn gewoon de regels van de internationale atletiekfederatie (IAAF) van toepassing. Ook deze regels vinden hun oorsprong in de World Anti-Doping Code. Veel verschil tussen de dopingregels van het IOC en de IAAF is er dan ook niet.
Wel is het van belang dat het IOC haar dopingregels van toepassing verklaart voor een periode die langer is dan de Spelen zelf duren. De Olympische Spelen duren officieel twee weken, maar de IOC Anti-Doping Rules bepalen dat de IOC-bepalingen gelden vanaf 30 juli tot en met 29 augustus 2003, respectievelijk de opening en sluiting van het Olympische dorp. Deze data zijn zeer belangrijk, omdat ze bepalen in welke periode het IOC dopingcontroles mag inzetten en atleten mag vervolgen. Het is dus zeker niet het geval dat het IOC met de handen over elkaar moet zitten tot het moment dat de openingsceremonie daar is. In tegendeel, voorafgaand aan de opening is het IOC zeer actief als het gaat om dopingcontroles.

Binnen of buiten wedstrijdverband
De IOC Anti-Doping Rules bepalen dat de periode van 30 juli tot en met 29 augustus volledig geldt als binnen wedstrijdverband (in competition). Dat wil zeggen, ook de periode voor de aanvang van de Spelen én de periode waarin de daadwerkelijke wedstrijden voor de atleten nog niet is begonnen, wordt beschouwd als binnen wedstrijdverband (in competition). Bij dopingcontroles binnen wedstrijdverband gelden deels andere regels dan bij dopingcontroles buiten wedstrijd verband (out of competition). Zo wordt er bij dopingcontroles buiten wedstrijdverband op minder dopinggeduide stoffen gecontroleerd dan binnen wedstrijd verband. Er is echter nog een ander verschil dat voor Kenteris en Thanou van groot belang is. De dopingregels bij het niet-verschijnen bij een out of competition controle zijn namelijk veel flexibeler dan bij een dopingcontrole in competition. Wat bepalen die regels nu precies?

Missed test
Als het gaat om de dopingregels die gelden buiten wedstrijdverband moet worden gekeken naar het dopingreglement van de IAAF, de internationale atletiek federatie. Deze regels waren voorafgaand aan de Spelen in Athene immers van toepassing. De IAAF dopingregels bepalen dat weliswaar atleten te allen tijde moeten aangeven waar zij zich bevinden, maar dat een fout met betrekking tot de verblijfsgegevens van atleet niet direct leidt tot een sanctie.
Als een atleet op basis van de zogenaamde whereabouts information heeft laten weten op een bepaalde datum op een bepaalde locatie te zijn en de dopingcontroleur treft hem daar niet aan, dan wordt dat gerapporteerd. Het dopingreglement van de IAAF bepaalt echter dat pas na drie van deze zogeheten ‘missed tests’ sprake is van een overtreding. Hierin ligt mogelijk ook de verklaring waarom Kenteris en Thanou, naar verluid, eerdere dopingcontroles konden missen zonder gestraft te worden.
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat elke
dopingcontrole in principe een verplichte dopingcontrole is. Een atleet heeft wel altijd het recht uit te leggen waarom hij er van zijn kant sprake was van een no show. De sanctie die de internationale atletiekfederatie in dit soort gevallen kan opleggen is een schorsing van een jaar.

Weigering
Aangezien vrijwel de gehele maand augustus door het IOC wordt aangemerkt als in competition periode, geldt met betrekking tot dopingcontroles de volgende regel:
“Refusing, or failing without compelling justification, to submit to sample collection after notification as authorised in these rules or otherwise evading sample collection constitutes an anti-doping rule violation”.
Als blijkt dat Kenteris en Thanou nog niet volgens de regels in kennis waren gesteld van de dopingcontrole (notification), zal het IOC moeten aantonen dat sprake was van ontwijkend gedrag (evading). Hiervan zou sprake kunnen zijn als zij het Olympische dorp pas verlieten na lucht te hebben gekregen van de ophanden zijnde controle.
Als beide atleten wel volgens de regels in kennis waren gesteld van de naderende test, dan geldt dat zij zich alleen wegens zwaarwegende redenen niet aan de dopingcontrole hoefden te onderwerpen. Hiervan kan sprake zijn indien sporters om medische redenen (fysiek) niet in staat zijn een dopingcontrole te ondergaan of sprake is van overmacht (een vlucht gemist) of een noodgeval (een motorongeluk).

Als het IOC tot het besluit komt dat Costas Kenteris en Katerina Thanou de regels hebben overtreden, dan volgt direct uitsluiting van deelname aan de Spelen. Tegen deze beslissing staat beroep open bij een speciale afdeling van het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Athene. Indien het IOC de atleten uitsluit, zal de IAAF vrijwel zeker (na een eigen tuchtrechtelijke procedure, danwel na een dergelijke procedure binnen de Griekse Atletiekbond) een schorsing van twee jaar opleggen.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
https://viagra-on.com/

https://viagraon.com

top-obzor.com