Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///dopingcontroles/positief

Positief, wat nu?

De Dopingautoriteit communiceert een (mogelijke) dopingovertreding via een aangetekende brief. Wanneer dit jou is overkomen, is dit uiteraard zeer vervelend nieuws. Het is dan belangrijk dat je direct in actie komt. Dat je weet hoe de procedures verlopen en wat je mogelijkheden zijn. Want door de juiste stappen te zetten, kun je vaak een hoop bijkomende problemen voorkomen.

Het is uiteindelijk aan de tuchtcommissie van je eigen sportbond of internationale sportfederatie om een eventuele strafmaat uit te spreken. Goede medewerking van de sporter bij de behandeling van de zaak kan leiden tot een lagere sanctie. Dit is mogelijk bij onbewuste als ook bewuste dopingovertredingen.

De tekst hieronder geeft een versimpelde uitleg van een aantal onderwerpen uit het Nationaal Dopingreglement. Het Nationaal Dopingreglement is beschikbaar via: /dopingreglement.

Soorten dopingovertredingen

In het Nationaal Dopingreglement staat tien verschillende dopingovertredingen. In eenvoudige bewoording zijn dat:


Aanwezigheid

Een positieve dopingtest

(Poging tot) Gebruik

Iedere andere wijze naast Aanwezigheid waarop (poging tot) gebruik kan worden vastgesteld

Gebrekkige medewerking

Het weigeren / niet meewerken aan een dopingcontrole

Whereabouts-fouten

Een combinatie van drie whereaboutsfouten in twaalf maanden

(Poging tot) manipuleren

Elke manier of poging het dopingcontroleproces of de uitslag te manipuleren

Bezit

Bezit van een verboden stof / methode  

(Poging tot) handel

(Poging tot) handel in een verboden stof / methode

(Poging tot) toediening

(Poging tot) toediening van een verboden stof / (poging tot) toediening via een verboden methode

Medeplichtigheid

Een rol spelen bij het ontstaan of verborgen houden van een dopingovertreding

Verboden samenwerking

Samenwerken met een begeleider die volgens de sportbond een dopingovertreding heeft begaan

 

Voor de exacte omschrijvingen van de dopingovertredingen, zie Titel II van het Nationaal Dopingreglement.

 

Positief A-monster

Indien na een urinecontrole in het A-monster een dopinggeduide stof wordt aangetroffen, dan is dat nog geen officiële dopingovertreding. Het geldt wel als een voorlopig positief resultaat van het laboratoriumonderzoek. Wanneer dit het geval is, dan heeft de Dopingautoriteit je hiervan via een aangetekende brief op de hoogte gesteld. Het is vervolgens aan jou om hier actie op te ondernemen. Hier kun je in onderstaande tekst meer over lezen.

Ook de (inter)nationale sportbond ontvangt bericht. Het kan het zijn dat de sportbond hierop besluit om aan jou een ordemaatregel op te leggen. Je wordt dan door de bond voorlopig geschorst, in ieder geval tot de uitslag van het B-monster bekend is.

Zie ook Titel III en V van het Nationaal Dopingreglement. 

Analyse B-monster

Je hebt recht op onderzoek van het B-monster. Indien je het B-monster wil laten analyseren, dient je dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de uitslag van het A-monster aan te geven door middel van een aangetekende brief aan de Dopingautoriteit.

Dopingautoriteit
Postbus 8946
2900 EA  Capelle aan den IJssel

Je mag zelf aanwezig zijn tijdens de B-analyse en mag hierbij vergezeld worden door een door jezelf gekozen persoon. Naar aanleiding van de uitslag van het A- en eventueel het B-monster zal de (inter)nationale sportbond besluiten of er al dan niet sprake is van een overtreding van het dopingreglement. Bij vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de Dopingautoriteit.

  • E-mail:
  • Telefoon: 011 1110 150

Zie ook Titel V van het Nationaal Dopingreglement. 

Dispensatie

Als de positieve dopingtest het gevolg is van medicijngebruik, dan is het in sommige gevallen mogelijk hiervoor een medische dispensatie (=vrijstelling) aan te vragen. Meer informatie over het aanvragen van een dispensatie kun je vinden op /gds.

Wanneer je een medische dispensatie aanvraagt, geef dan aan dat je dit doet naar aanleiding van een positieve dopingcontrole.

Zie ook Titel V van het Nationaal Dopingreglement. 

Voedingssupplementen

Een positieve dopingtest kan komen door het gebruik van voedingssupplementen. Voedingssupplementen kunnen namelijk vervuild zijn met dopingstoffen. Denk je dat vervuilde voedingssupplementen de oorzaak kunnen zijn van je positieve dopingtest, meld dit dan direct bij de Dopingautoriteit. Zorg ook dat je de voedingssupplementen bewaart, zodat deze in een laboratorium nader kunnen worden geanalyseerd.  

Sancties

Bij een eerste dopingovertreding krijg je een sanctie opgelegd die kan variëren van een waarschuwing tot vier jaar schorsing. Dit is afhankelijk van meerdere factoren waaronder de stof waarop je positief testte en de mate van schuld die je hebt.

In de periode dat je bent geschorst, mag je niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de sportbond. Je mag ook geen training meer geven. Indien de dopingovertreding binnen wedstrijdverband heeft plaatsgevonden, leidt dit tevens tot diskwalificatie van het behaalde individuele resultaat in die wedstrijd. Je dient dan het eventuele prijzengeld en de eventuele medailles en punten in te leveren. Deze sancties worden door alle andere sportbonden overgenomen. Je mag dus ook niet uitkomen voor een andere sportbond.

Indien je een dopingovertreding binnen wedstrijdverband hebt begaan, dan zullen er ongeacht de mate van schuld bepaalde sancties worden opgelegd. Zo worden je resultaten uit het klassement geschrapt en moet je eventueel behaalde medailles, punten of prijzengeld inleveren. Bij teamsporten: als blijkt dat binnen je team meer dan twee sporters een dopingovertreding hebben begaan, dan is het mogelijk dat je hele team wordt gediskwalificeerd.  

Zie ook Titel IX van het Nationaal Dopingreglement. 

Sanctievermindering

Heb je opzettelijk doping gebruikt en wil je in aanmerking komen voor strafvermindering, dan heb je twee mogelijkheden:

1. Je neemt direct nadat de dopingovertreding aan je is gemeld contact op met de Dopingautoriteit om te bekennen dat je de dopingovertreding hebt begaan. De volledige regeling is te vinden in artikel 48 van het Nationaal Dopingreglement.

2. Je verschaft informatie over dopingovertredingen of strafbare feiten die zijn begaan door anderen. De volledig regeling is te vinden in artikel 46 van het Nationaal Dopingreglement.

Rechtsmiddelen

Je hebt de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een opgelegde straf. Ook andere betrokken partijen kunnen in beroep gaan, zoals de (internationale) sportbond, je Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO), het IOC en WADA. Afhankelijk van de situatie kan beroep worden aangetekend bij de eigen bond, bij de internationale bond of bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Zwitserland.

Zie ook Titel X van het Nationaal Dopingreglement. 

Communicatietips

Heb je volgens de Dopingautoriteit een dopingovertreding begaan, neem dan de volgende tips in acht:

  1. Probeer de contacten met de pers te beperken en verwijs naar het moment van de uitspraak van de tuchtrechter. Spreek de waarheid, ga niet in op geruchten of speculaties, spreek niet over anderen, wees duidelijk met je eigen verhaal en geef fouten toe.
  2. Neem voordat je de pers te woord staat contact op met je eigen sportbond of internationale sportfederatie. Stem af wie de pers te woord staat en met welk verhaal.
  3. Als je liever eerst iemand buiten de bond wilt spreken voor advies, kun je contact opnemen met:

 

NOC*NSF:

Vertrouwenspunt Sport (ook anoniem):

  • Telefoon: 0900 202 17490 (gebruikelijke belkosten)

ma-vr 8-22 uur, za 12-16 uur

Dopingautoriteit:

  • Zie contactgegevens aangetekende brief

Voor meer informatie, zie ook het Communicatieplan Dopingzaken op de website van NOC*NSF.


  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
www.medicaments-24.com

подробно medicaments-24.com

http://medicaments-24.net