De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid 1114-1115

Het uitgevoerde onderzoek kende twee doelstellingen, namelijk:
1. Het verzamelen van betrouwbare gegevens over het (bewuste) dopinggebruik in de Nederlandse topsport.
2. Het (opnieuw) in beeld brengen van de kennis die topsporters hebben van het anti-dopingbeleid, en van hun meningen daarover.

Voor het onderzoek zijn 3.830 topsporters benaderd. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst naar vier verschillende subgroepen, namelijk 1. Sporters die van NOC*NSF een topsportstatus gekregen hebben, 2. Wielrenners, 3. Atleten, en 4. Overige topsporters.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

Infographic statussporters

De resultaten van de statussporters hebben we samengebracht in een infographic.

Infographic_gebruikInfographic_beleidInfographic_controleInfographic_supplementen

https://pillsbank.net

https://pillsbank.net

https://pillsbank.net