Vragen? E-mail de Doping Infolijn:
https:///wat_is_doping/dopingactoren/Nationale_Dopingactoren

Nationale Dopingactoren

Dopingautoriteit

In Nederland is de Dopingautoriteit dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland. Zij doet dat in opdracht van de overheid (VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen. 

Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid heeft zich middels het ratificeren van twee conventies verbonden aan het internationale anti-doping beleid. Het betreft de UNESCO-conventie en de Raad van Europa-conventie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in het bijzonder de heeft het meest met het anti-dopingbeleid te maken. VWS, directie Sport financiert de Dopingautoriteit en gaat daarnaast de handel in doping tegen. 

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie () is ook stakeholder van de Code. Informatie wat NOC*NSF doet is te vinden.

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid. Dat is gericht op het tegengaan van gebruik, verstrekking en handel in dopinggeduide middelen. NOC*NSF streeft naar een dopingvrije sport om drie redenen: 

  1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing) 
  2. Integriteit van de sport (regels worden onvoorwaardelijk nageleefd)
  3. Gezondheid sporter (voorkomen van gezondheidsrisico’s)


In een streven naar een veilig sportklimaat heeft NOC*NSF het 
 opgericht. Hier kunnen sporters en andere betrokkenen terecht voor diverse , dus ook voor doping.

NOC*NSF is naast VWS de andere financier van de Dopingautoriteit.

Sportbonden
Er zijn in Nederland 56 sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, die een dopingreglement hebben. Dit reglement is gebaseerd op het Nationaal Dopingreglement (NDR). 

Instituut Sportrechtspraak
De stichting Instituut Sportrechtspraak () heeft als doel recht te spreken in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van aangesloten sportorganisaties. Inmiddels zijn 174 sportorganisaties bij het ISR aangesloten. Sportorganisaties kunnen aangesloten zijn voor specifieke onderdelen: algemeen tuchtrecht, doping, sexuele intimidatie, matchfixing of geschillenbeslechting. Een lijst van de aangesloten sportorganisaties is  te vinden.

  • Vragen? Mail naar
  • Of WhatsApp naar
  • Antwoord binnen één werkdag
Follow us:  
https://kokun.net

https://pharmacy24.com.ua

avtokum.com/akkumuljatory-dnepr/