Nationale Dopingorganisaties

Dopingautoriteit

Op 1 januari 1119 is de zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De Wuab geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van  dopingvrije sport in Nederland.

Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid heeft sinds 1 janauri 1119 de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). Daarnaast heeft de Nederlandse overheid zich middels het ratificeren van twee conventies verbonden aan het internationale anti-doping beleid. Het betreft de UNESCO-conventie en de Raad van Europa-conventie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in het bijzonder de heeft het meest met het anti-dopingbeleid te maken. VWS, directie Sport financiert de Dopingautoriteit en gaat daarnaast de handel in doping tegen. 

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie () is ook stakeholder van de Code. Informatie wat NOC*NSF doet is te vinden.

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid. Dat is gericht op het tegengaan van gebruik, verstrekking en handel in dopinggeduide middelen. NOC*NSF streeft naar een dopingvrije sport om drie redenen:

  1. Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
  2. Integriteit van de sport (regels worden onvoorwaardelijk nageleefd)
  3. Gezondheid sporter (voorkomen van gezondheidsrisico’s)

In een streven naar een veilig sportklimaat heeft NOC*NSF het  opgericht. Hier kunnen sporters en andere betrokkenen terecht voor diverse , dus ook voor doping.

Sportbonden

Er zijn in Nederland 56 sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, die een dopingreglement hebben. Dit reglement is gebaseerd op het Nationaal Dopingreglement (NDR).

Instituut Sportrechtspraak

De stichting Instituut Sportrechtspraak () heeft als doel recht te spreken in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van aangesloten sportorganisaties. Inmiddels zijn 174 sportorganisaties bij het ISR aangesloten. Sportorganisaties kunnen aangesloten zijn voor specifieke onderdelen: algemeen tuchtrecht, doping, sexuele intimidatie, matchfixing of geschillenbeslechting. Een lijst van de aangesloten sportorganisaties is te vinden.

www.surrogacycmc.com

http://cialis-viagra.com.ua

adulttorrent.org/