Aanwezigheid

Wordt er in je urine- of bloedmonster een verboden stof en/of methode gevonden? Dan bega je een dopingovertreding. Dit geldt ook als het gaat om afbraakproducten of markers van een verboden stof en/of methoden. Voor sommige stoffen (bijvoorbeeld salbutamol) geldt een grenswaarde. Je begaat pas een dopingovertreding als er in je monster een hogere waarde wordt gevonden dan deze grenswaarde. Je begaat geen dopingovertreding als je een geldige dispensatie hebt voor de gevonden stof of methode.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van verboden stoffen en/of methoden in je lichaam. Ook het onbewust binnenkrijgen van doping is een dopingovertreding. Bekijk hier hoe je onbewuste dopingovertredingen kunt voorkomen.

http://medicaments-24.net

medicaments-24.net

www.medicaments-24.net