Manipulatie

Onder manipuleren vallen onder andere de volgende handelingen:

  • Het tegenwerken van het dopingcontroleproces. Met het dopingcontroleproces wordt niet alleen de dopingcontrole zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld ook het aanvragen van dispensatie en het analyseren van de bloed- en urinemonsters.
  • Het op een oneerlijke en ongewenste manier beïnvloeden van het dopingcontroleproces.
  • De normale gang van zaken hinderen in het dopingcontroleproces.
  • Het tegenwerken en/of misleiden van een dopingcontroleofficial (DCO).
  • Het hinderen of poging tot hinderen van een dopingcontroleofficial (DCO).
  • Het intimideren of een poging tot intimidatie van een mogelijke getuige.
  • Vervalsen van dispensatieverzoeken. Dit kan door het achterhouden van belangrijke informatie of het beïnvloeden van betrokkenen.
  • Het plegen van frauduleuze handeling rond het dopingcontroleproces.
  •  Het doorgeven van valse informatie en/of gegevens aan anti-doping organisaties.

Het maakt niet uit of de manipulatie is geslaagd. Ook een poging tot manipulatie is al een overtreding.

https://medicaments-24.net

www.medicaments-24.net