Verboden samenwerking

Als lid van een topsportbond mag je niet samenwerken met een begeleider die geschorst is vanwege een dopingovertreding. WADA heeft daarom een lijst opgesteld met alle geschorste begeleiders. Samenwerking met een geschorste begeleider is ook niet toegestaan via een tussenpersoon of bemiddelaar. Voorbeelden van verboden samenwerking zijn: het inwinnen van advies, krijgen van therapie en/of behandeling, analyseren van bloed- en/of urinemonsters, gebruiken van een zakenwaarnemer, agent of vertegenwoordiger. Er hoeft geen (financiële) vergoeding tegenover de samenwerking te staan.

http://medicaments-24.com

>https://medicaments-24.com<

medicaments-24.net/dapoxetine/dapoxetine-30-mg/