Dopingwetgeving

Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab)

Op 1 januari 1119 is de Wet uitvoering antidopingbeleid () van kracht geworden. De Wuab geeft het Zelfstandigbestuursorgaan Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. Sporters zijn op basis van deze wet verplicht om mee te werken. Voor de feitelijke uitvoering van het antidopingbeleid blijft het Nationaal Dopingreglement leidend. Het dopingreglement is opgenomen in de regelgeving van de sportbonden. De overheid stelt zelf geen gedetailleerde regels op, maar laat dat over aan de sport. Je kunt in Nederland niet strafrechtelijk vervolgd worden voor een positieve test. 

Geneesmiddelenwet

Naast de Wuab is er nog één en ander over het bezit en handel in doping in de Nederlandse wetgeving opgenomen. De Nederlandse overheid gedoogt het bezit van doping voor eigen gebruik, maar heeft de handel in dopingmiddelen verboden. Veel dopingmiddelen zijn medicijnen, en de stelt dat de handel in en productie van medicijnen buiten de gangbare kanalen (zoals de apotheek) niet zijn toegestaan. Bovendien is de handel in dopingmiddelen sinds 1999 strafbaar volgens de .

Op de overtreding van de Wet op  de economische delicten staan verhoudingsgewijs zware straffen. Overtreders kunnen maximaal zes jaar gevangenisstraf krijgen en een boete van 81.000 euro. Omdat de handel in dopingmiddelen een economisch delict is, mogen politie, de douane en andere overheidsdiensten opsporingsmethoden en dwangmiddelen gebruiken die ze voor 1999 niet mochten hanteren. Ze mogen bijvoorbeeld pakjes openmaken, verdachten vastzetten en telefoons aftappen.

Bij de Nederlandse politie en justitie heeft de bestrijding van de dopinghandel sinds 1999 meer prioriteit gekregen.

Opiumwet

Een geval apart zijn de amfetamines, die in het dopingmilieu gebruikt worden als afslankmiddel en als stimulerend middel. Die middelen vallen niet alleen onder de Geneesmiddelenwet, maar ook onder de . Ook andere dopingmiddelen, zoals XTC en opiaten, vallen onder de Opiumwet. Als politie en justitie een zaak afhandelen die onder de Geneesmiddelenwet en de Opiumwet valt, dan gaan ze vooral uit van de strengere Opiumwet.

Wetgeving in het buitenland

In sommige landen, zoals België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Spanje, is de dopingregelgeving vastgelegd bij wet. Dit betekent dat de aanpak van de dopingproblematiek niet alleen de verantwoordelijkheid is van de sportbond, maar ook die van de overheid. Een sporter of begeleider die de dopingwet overtreedt, kan justitieel vervolgd worden.

www.tamada.ua

таблетки вимакс отзывы

dapoxetine tablet